Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 07:28:36 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20130Tiêu đề: Ba bài sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: phamduytung trong 07:28:36 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
1)Ba ống sáo đều có môt đầu cố định một đầu hở.Ống thứ nhất dài L;ống thứ 2 dài 50cm;ống thứ 3 dài 30cm.Biết tần số cơ bản của ống thư 2 bằng tần số của họa âm thứ n của ống thứ nhất và tần số cơ bản của ống thứ 3 bằng tần số họa âm thứ (n+2) của ống thứ nhất.Tính L(xem v truyền sóng của ba ống là như nhau)?
2)Một sợi dây đầu B cố định,đầu A được gắn vào một âm thoa để tạo ra sóng dừng với f=100hz.Biết [tex]\lambda[/tex] =8cm.Điểm M trên dây cách B một đoạn d có biên độ bằng 2,4cm;một điểm N trên dây cách B một đoạn d+2 có biên độ bằng 3,2cm.Tìm biên độ bụng sóng?
3)Sợi dây đàn hồi AB dài 24cm hai đầu cố định M,N là hai điểm trên dây chia dây thành 3 đoạn bằng nhau khi duỗi thẳng.Khi có sóng dừng thấy có 2 bụng sóng,tỉ số giữa khoảng cách MN lớn nhất và nhỏ nhất là 1,25.Tìm biên độ bụng sóng


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: maytrang0912 trong 03:08:57 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
t thử làm c2 nhé
2)Một sợi dây đầu B cố định,đầu A được gắn vào một âm thoa để tạo ra sóng dừng với f=100hz.Biết \lambda =8cm.Điểm M trên dây cách B một đoạn d có biên độ bằng 2,4cm;một điểm N trên dây cách B một đoạn d+2 có biên độ bằng 3,2cm.Tìm biên độ bụng sóng?
 
bạn áp dụng công thức biên độ sóng dừng trong sách giáo khoa: a(M)=Asin([tex]\frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex] =2.4=Asin([tex]\alpha[/tex]) (1)

a(N)=Asin([tex]\frac{2\Pi (d+2)}{\lambda }[/tex])=Asin([tex]\alpha[/tex]+[tex]\frac{\Pi }{2}[/tex]) (2)
từ (1),(2) => [tex]A^2[/tex]=[tex]2,4^2+3,2^2=4^2[/tex] => A=4

t dùng thanh công cuh chưa thạo nên có gì sai sót  thông cảm nha!