Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: SPDM trong 10:18:40 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20128Tiêu đề: Bài toán độ lệch hệ vân qua bản song song đặt nghiêng góc bất kì
Gửi bởi: SPDM trong 10:18:40 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
Câu 21: Trong thí nghiệm Young, ánh sáng đơn sắc bước sóng [tex]\lambda[/tex] người ta đặt một bản thủy tinh
song song dày b, chiết suất n, trước một trong hai khe S1, S2. Khi cho ánh sáng vuông góc với bản
mặt thì vân trung tâm chuyển tới vị trí vân sáng bậc 6 cũ. Khi nghiêng bản song song một góc [tex]\alpha[/tex], vân
trung tâm chuyển tới vân sáng bậc 7 cũ. Góc [tex]\alpha[/tex] gần giá trị nào nhất sau đây
A. 45o B. 30o C. 60o D. 25o
Mong thầy cô và các bạn giải giúp.
Thực ra bài này trên diễn đàn mình cũng có người giải rồi nhưng em thấy lời giải chưa được thỏa đáng cho lắm và cũng chưa hiểu được bản chất bản song song nên mạn phép nhờ thầy cô giải lại để hiểu rõ bản chất hơn. Hi vọng thầy cô và các bạn nếu có thể vẽ hình được thì sẽ rất tốt ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán độ lệch hệ vân qua bản song song đặt nghiêng góc bất kì
Gửi bởi: SPDM trong 10:19:05 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Có ai xem hộ mình với :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán độ lệch hệ vân qua bản song song đặt nghiêng góc bất kì
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:03:15 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014
Bài giải cũ là của thầy Hoàng Anh Tài:
trong thí nghiệm Iâng, ánh sáng có bước sóng là 590nm, ta đặt 1 bản mặt song song dày 5 micromet, chiết suất n, trước 1 trong 2 khe S1, S2. khi cho ánh sáng vuông góc với bản mặt thì vân trung tâm chuyển đến vân sáng bậc 6 cũ. khi nghiêng bản mặt 1 góc \alpha, vân trung tâm chuyển đến vân sáng bậc 7 cũ. Tính n và \alpha

Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!

- Khi bản đặt vuông góc: [tex]x_o=\frac{D.e(n-1)}{a} = 6i[/tex]

- Khi nghiêng bản góc [tex]\alpha[/tex] <==> bản có chiều dày [tex]e'=e.cos\alpha[/tex]

==> [tex]x_o'=\frac{D.ecos\alpha (n-1)}{a} = 7i[/tex]
Vấn đề của em là ở chỗ nào?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán độ lệch hệ vân qua bản song song đặt nghiêng góc bất kì
Gửi bởi: SPDM trong 07:32:15 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014
Bài giải cũ là của thầy Hoàng Anh Tài:
trong thí nghiệm Iâng, ánh sáng có bước sóng là 590nm, ta đặt 1 bản mặt song song dày 5 micromet, chiết suất n, trước 1 trong 2 khe S1, S2. khi cho ánh sáng vuông góc với bản mặt thì vân trung tâm chuyển đến vân sáng bậc 6 cũ. khi nghiêng bản mặt 1 góc \alpha, vân trung tâm chuyển đến vân sáng bậc 7 cũ. Tính n và \alpha

Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!

- Khi bản đặt vuông góc: [tex]x_o=\frac{D.e(n-1)}{a} = 6i[/tex]

- Khi nghiêng bản góc [tex]\alpha[/tex] <==> bản có chiều dày [tex]e'=e.cos\alpha[/tex]

==> [tex]x_o'=\frac{D.ecos\alpha (n-1)}{a} = 7i[/tex]
Vấn đề của em là ở chỗ nào?

Thưa thầy, theo công thức trên thì cos [tex]\alpha[/tex] rõ ràng lớn hơn 1 vì 7i > 6i nên em nghĩ công thức đúng có lẽ nên là e/cos[tex]\alpha[/tex] thì chính xác hơn ạ. Thầy có thể vẽ hình cho em dễ hình dung được không ạ ?Tiêu đề: Trả lời: Bài toán độ lệch hệ vân qua bản song song đặt nghiêng góc bất kì
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:40 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014
Thưa thầy, theo công thức trên thì cos [tex]\alpha[/tex] rõ ràng lớn hơn 1 vì 7i > 6i nên em nghĩ công thức đúng có lẽ nên là e/cos[tex]\alpha[/tex] thì chính xác hơn ạ. Thầy có thể vẽ hình cho em dễ hình dung được không ạ ?
+ đún rùi em ah e/cos(alpha)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán độ lệch hệ vân qua bản song song đặt nghiêng góc bất kì
Gửi bởi: SPDM trong 09:11:28 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Vâng em cám ơn thầy ạ :)