Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maytrang0912 trong 03:32:24 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20126Tiêu đề: bài tập giao thoa ánh sáng ạ!
Gửi bởi: maytrang0912 trong 03:32:24 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
trong thí nghiệm i âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,44 microm và lamda2 chưa biết. Khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 0,2 mm, khoanh cách giữa hai khe hẹp đến màn là D=1m. Trong khoảng MN = 5,72cm trên màn quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết 2 trong 3 vạch tối trùng M và N. tìm lamda2?
mọi người làm giúp em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng ạ!
Gửi bởi: SPDM trong 07:53:36 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
trong thí nghiệm i âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,44 microm và lamda2 chưa biết. Khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 0,2 mm, khoanh cách giữa hai khe hẹp đến màn là D=1m. Trong khoảng MN = 5,72cm trên màn quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết 2 trong 3 vạch tối trùng M và N. tìm lamda2?
mọi người làm giúp em ạ!
Thế này nhé bạn tính i1, sau đó tìm được trong khoảng 57,2mm ứng với 26i1 là 26 vân sáng. Vậy số vân sáng của i2 là 20 vân tương ứng 20i2 từ đó tìm được bước sóng i2 la 0,572[tex]\mu[/tex]m nhé.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng ạ!
Gửi bởi: maytrang0912 trong 11:57:54 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
không phải bạn ạ, trong 46 vạch sáng đó còn có những vạch trùng nhau của 2 ánh sáng nữa, mà kết quả phải là 0,52 kia!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng ạ!
Gửi bởi: SPDM trong 10:15:10 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Mình đọc không kĩ nên giải nhầm mất r. Mình giải lại nhé.
+ Có 3 vân tối trùng nhau nên sẽ có 2 khoảng. Trong mỗi khoảng này có 23 vân sáng nhìn thấy và 1 vân sáng trùng nhau của 2 bức xạ.
+ vậy tổng số vân sáng của i1 là 13 và i2 là 11.
+ Tìm được bước sóng [tex]\lambda[/tex]2 = 0,52[tex]\mu[/tex]m nhé.