Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hungxman100 trong 08:29:31 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20118



Tiêu đề: Mọi người giúp em bài toán điện ạ
Gửi bởi: hungxman100 trong 08:29:31 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
Thấy đề bài cũng đơn giản mà em giải sai, bài này em làm trong bộ đề của thầy nguyễn hữu khánh up lên tvvl ạ. Đề như sau :

Đoạn mạch xoay chiều nt gồm R,C,L. Đặt vào 2 đầu 1 HĐT ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R,L,C lần lượt là 60V,120V,60V. Thay C bởi C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 40V. khi đó điện áp hiệu dụng trên R là ?

đáp án là 53,09V nhưng em giải ra 20 căn 2 ạ

cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em bài toán điện ạ
Gửi bởi: ngochocly trong 09:30:35 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
Đoạn mạch xoay chiều nt gồm R,C,L. Đặt vào 2 đầu 1 HĐT ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R,L,C lần lượt là 60V,120V,60V. Thay C bởi C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 40V. khi đó điện áp hiệu dụng trên R là ?

đáp án là 53,09V nhưng em giải ra 20 căn 2 ạ

[tex]U=\sqrt{U^2_{R}+(U_{L}-U_{C})^2}=60\sqrt{2}[/tex]
Khi thay C bởi C':
[tex]U'^2_{R}=U^2-(U'_{L}-U'_{C})^2[/tex]

[tex]U'_{L}=2U'_{R}[/tex] (Do [tex]U_{L}=2U_{R}[/tex] => ZL=2R  )
=>[tex]U'^2_{R}=U^2-(2U'_{R}-U'_{C})^2[/tex]
=>U'R=53.09


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em bài toán điện ạ
Gửi bởi: hungxman100 trong 02:01:32 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
mình cảm ơn rất nhiều  :)