Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moon97qt trong 11:04:40 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20117Tiêu đề: bài toán về phương trình dao động
Gửi bởi: moon97qt trong 11:04:40 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2014
hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng trục Ox coi trong quá trình dao động không xảy ra va chạm. biết ptdđ là x=4cos(4[tex]\Pi[/tex] t+ [tex]\Pi[/tex]/3) và x=4căn2cos(4t+[tex]\Pi[/tex]/12) trong quá trình dao động khoảng cách lớn
nhất gữa 2 vật là ?


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về phương trình dao động
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:59:06 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2014
hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng trục Ox coi trong quá trình dao động không xảy ra va chạm. biết ptdđ là x=4cos(4[tex]\Pi[/tex] t+ [tex]\Pi[/tex]/3) và x=4căn2cos(4t+[tex]\Pi[/tex]/12) trong quá trình dao động khoảng cách lớn
nhất gữa 2 vật là ?

Tương tự cách giải với bài này:  Click vào đây  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8794.msg40997#msg40997)

Bài đăng sai QUY ĐỊNH  Click vào đây  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0).

- Không rõ mục đích đăng bài.

Vui lòng đọc kỹ QUY ĐỊNH  Click vào đây  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0) khi viết bài

Topic bị KHÓA.