Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 11:04:41 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20102Tiêu đề: bài hóa hay trong đề thi thử Amsterdam 2014 cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 11:04:41 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
1. Một hỗn hợp gồm amin đơn chức X và O2 theo tỉ lệ mol 2:9 . Bật tia lửa điện để phản ứng đốt cháy xảy ra hoàn toàn, sau đó dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc dư thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối hơi so với H2 là 15,2. X là :
a. C3H9N       b. CH5N         c. C2H5N           d. C2H7N

2.Cho 4 chất: (1) secbutyl clorua , (2) 3-clo but-1-en , (3) 4-metyl clobenzen , (4) 1-clo-1-phenyl etan
Nhận định đúng là:
A. Trong môi trường kiềm rượu, chỉ có một chất tách HCl tạo hidrocacbon không no
B. Cả bốn chất đều thủy phân trong dung dịch NaOH loãng
C. Chỉ có (3) thủy phân trong NaOH đặc , to, p
D. Có hai chất có thể tạo ra ancol khi đun với nước


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa hay trong đề thi thử Amsterdam 2014 cần giải đáp
Gửi bởi: zzgokuzz trong 11:40:26 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2014
1. Cho số mol ban đầu X, O2 lần lượt là 2; 9 -> Công thức amin no: CnH2n+3N ( thằng có lk đôi chỉ có 1 đ/án nên nếu giả thiết này ko ra kết quả thì chỉ có thể là nó) => C và H ăn hết 2(1,5n+0,75) mol O2. Khí sau pứ gồm NO và O2 (do tia lửa điện thì tạo NO nhé) tỉ lệ 4:1 => phần O2 còn lại gồm : 2.1/2 + 1/4 mol. Vậy 2(1,5n+0,75) + 2.1/2 + 1/4 = 9 => n =2
2. C -> (1) (2) (4) chỉ cần NaOH to là đủ rồi