Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: manhcuong1411 trong 01:05:18 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20096Tiêu đề: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: manhcuong1411 trong 01:05:18 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
Hai con lắc đơn có chiều dài [tex]l_{1}[/tex]=64cm, [tex]l_{2}[/tex]=81cm, dao động vs biên độ nhỏ trong 2 mặt phẳng song song,tại thời điểm ban đầu 2 con lắc cùng đi qua VTCB theo chiều dương. Sau thời gian t=110s,số lần 2 con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngược nhau là bao nhiêu? g=[tex]\Pi ^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:32:49 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2014
Bài này tác giả chưa nêu rõ mục đích đăng bài, tức là sai quy định.

Ngoài ra, bài này đã có trên forum, nên tìm kiếm trước khi hỏi:

link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16027.0)