Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientd31 trong 10:50:38 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20094Tiêu đề: bài dao động cơ.
Gửi bởi: kientd31 trong 10:50:38 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 100N/m khối lượng vật nặng m = 0,5Kg. ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ. Khi vật đi qua vị trí cân bằng người ta chồng nhẹ một vật cùng khối lượng lên vật m, lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động của hệ hai vật sau đó là:
 A. 2,5căn6 cm     B. 5căn2 cm     C. 2,5căn2 cm     D. 5cm.

thầy cô và các bạn xem giúp em..


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: nguyenmax trong 08:22:49 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2014
A0=đen ta l=5 cm
vmax=wA0=căn(2)/2(m/s)
ta có A''^2=A0^2+(vmax/w'')^2-->A''= 5 căn 3
Hình như đáp án có vấn đề


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: kientd31 trong 09:21:53 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2014
A0=đen ta l=5 cm
vmax=wA0=căn(2)/2(m/s)
ta có A''^2=A0^2+(vmax/w'')^2-->A''= 5 căn 3
Hình như đáp án có vấn đề

Mình cũng làm ra như bạn.


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: papatiemi trong 02:55:57 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
Bài toán này tớ thấy nó là một bài toán va chạm mềm thì phải.
Hình như trong bài giải của các cậu chưa có sự thay đổi về tốc độ và tần số góc


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: maytrang0912 trong 03:33:14 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
t làm được [tex]5\sqrt{2}[/tex] bạn ạ
vị trí cân bằng mớ cách vị trí cân bằng cũ: x1= mg/k=0.05m
trước khi đặt vật m, vận tốc dao động là: vmax= [tex]\sqrt{\frac{k}{m}}.A[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{100}{0,5}}.0,05[/tex]=[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]m/s
 tìm A'=[tex]\sqrt{x^{2}+(\frac{vmax}{\omega })^2}[/tex]=0,05[tex]\sqrt{2}[/tex]m=5can2cm

Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: kientd31 trong 01:54:58 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2014
t làm được [tex]5\sqrt{2}[/tex] bạn ạ
vị trí cân bằng mớ cách vị trí cân bằng cũ: x1= mg/k=0.05m
trước khi đặt vật m, vận tốc dao động là: vmax= [tex]\sqrt{\frac{k}{m}}.A[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{100}{0,5}}.0,05[/tex]=[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]m/s
 tìm A'=[tex]\sqrt{x^{2}+(\frac{vmax}{\omega })^2}[/tex]=0,05[tex]\sqrt{2}[/tex]m=5can2cm

bạn ơi đáp án là A cơ :((
Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:27:43 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Bài này đáp án là [tex]5\sqrt{3}cm[/tex]
Gọi VTCB của vật m là O, VTCB hệ vật là O'.
Khi 2 vật dính nhau thì có vận tốc là Vmax của vật ban đầu, có li độ là khoảng cách giữa O và O' là 5cm => A'


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ.
Gửi bởi: kientd31 trong 04:05:48 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Bài này đáp án là [tex]5\sqrt{3}cm[/tex]
Gọi VTCB của vật m là O, VTCB hệ vật là O'.
Khi 2 vật dính nhau thì có vận tốc là Vmax của vật ban đầu, có li độ là khoảng cách giữa O và O' là 5cm => A'

thầy ơi đề này em lấy của trường hồng lĩnh.. đáp án họ ra là 2,5 căn 6 ạ :(