Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hvcs trong 05:49:03 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20092Tiêu đề: Giúp em bài sóng cơ bằng đường tròn lượng giác
Gửi bởi: hvcs trong 05:49:03 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm S1;S2 có hai nguồn dao động với phương trình u=4cos40πt(mm), tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2.Lấy 2 điểm A, B trên S1S2 sao cho lần lượt cách I các khoảng 0,5cm và 2 cm.Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12√3(cm/s) thì vận tốc dao động tại điểm B là?
A. 6√3 cm/s
B. −12cm/s
C. −12√3cm/s
D. 4√3 cm/s
Nhờ thầy cô giải giúp em bằng cách sử dụng đường tròn lượng giác ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài sóng cơ bằng đường tròn lượng giác
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:21:28 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm S1;S2 có hai nguồn dao động với phương trình u=4cos40πt(mm), tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2.Lấy 2 điểm A, B trên S1S2 sao cho lần lượt cách I các khoảng 0,5cm và 2 cm.Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12√3(cm/s) thì vận tốc dao động tại điểm B là?
A. 6√3 cm/s
B. −12cm/s
C. −12√3cm/s
D. 4√3 cm/s
Nhờ thầy cô giải giúp em bằng cách sử dụng đường tròn lượng giác ạ

Bước sóng 6 cm

Biên độ dao động tại A và B lần lượt là :

 [tex]A_{A} = A_{I} |cos (\frac {2 \pi IM}{\lambda })| = \frac{A_{I}\sqrt{3}}{2}[/tex] ;

[tex]A_{B} = A_{I} |cos (\frac {2 \pi IN}{\lambda }) | = \frac{A_{I}}{2} = \frac{A_{A}}{\sqrt{3}}[/tex]

Trong cả hai trường hợp : A và B ở cùng một phía so với I  hoặc ở hai phía so với I thì chúng đều dao động ngược pha nhau

Vậy : [tex]\frac{V_{B}}{V_{A}} = - \frac{A_{B}}{A_{A}} = - \frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]


Ta có đáp án B