Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lysuju trong 10:06:08 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20090Tiêu đề: Câu hỏi để luyện thi đại học
Gửi bởi: lysuju trong 10:06:08 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
C1) Trong một buổi hòa nhạc, giả sử có 5 chiếc kèn đồng giống nhau cùng phát sóng âm thì tại M có mức cường độ âm lad 50dB. Để tại M có mứuc cường độ âm 60dB thì số kèn đồng cần thiết là :
A. 6
B. 50
C. 60
D. 10

C2) Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 2,9.10^ -6 (H) và tụ điện có điện dung C = 490. 10^ -12 (F). Để máy thu được dỉa sóng có bước sóng từ (lamđa)min = 10m đến (lamđa)Max = 50m, người ta ghép thêm 1 tụ xoay Cv có điện dung trong khoảng từ 10pF đến 490pF, tuơng ứng với góc xoay (anpha) thay đổi từ 0 (độ) đến 180 (độ). muốn mạch thu được sốn có bước sóng (lamđa) = 20m, thì phải xoay các bản di động của tụ Cv từ vị trí ứng voiứ điện dung cực tiểu một góc (anpha) là
A. 30
b. 168
C.12
D.150Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi để luyện thi đại học
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:11:48 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Bài đăng sai quy định nên bị khóa, tác giả đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!