Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SayuriHuynh trong 06:56:55 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20086Tiêu đề: Con lắc đơn - Điện xoay chiều
Gửi bởi: SayuriHuynh trong 06:56:55 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
1. Một con lắc đơn có chiều dài 0,3m được treo vào trần của 1 toa xe lửa. con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa gặp chỗ nối của các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối ray là 12,5m và gia tốc trọng trường là 9,8m/s2. biên độ của con lắc đơn này lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ xấp xỉ:
A. 60km/h      B. 11,4km/h     C. 41km/h      D. 12,5km/h
2. Mạch điện như hình vẽ:(http://)
 [tex]R= 80\Omega [/tex] , [tex]C = 50/ \pi (\mu F)[/tex], [tex]L= 1/\pi (H)[/tex], uAB= Uocos100[tex]\pi[/tex] t (V). Tỉ số công suất tỏa nhiệt trong mạch trước và sau khi đóng khóa K bằng:
A. 1       B. 2       C. 4/3     D. 3/4

Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn - Điện xoay chiều
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:13:20 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
1. Một con lắc đơn có chiều dài 0,3m được treo vào trần của 1 toa xe lửa. con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa gặp chỗ nối của các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối ray là 12,5m và gia tốc trọng trường là 9,8m/s2. biên độ của con lắc đơn này lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ xấp xỉ:
A. 60km/h      B. 11,4km/h     C. 41km/h      D. 12,5km/h

Cộng hưởng:
[tex]2\pi\sqrt{ \frac{l}{g}}=\frac{s}{v}\Leftrightarrow v=\frac{s\sqrt{\frac{g}{l}}}{2\pi}=\frac{12,5\sqrt{\frac{9,8}{0,3}}}{2\pi}=11,37 (m/s)=40,93 (km/h)[/tex]   ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn - Điện xoay chiều
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:24:06 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014

2. Mạch điện như hình vẽ:(http://)
 [tex]R= 80\Omega [/tex] , [tex]C = 50/ \pi (\mu F)[/tex], [tex]L= 1/\pi (H)[/tex], uAB= Uocos100[tex]\pi[/tex] t (V). Tỉ số công suất tỏa nhiệt trong mạch trước và sau khi đóng khóa K bằng:
A. 1       B. 2       C. 4/3     D. 3/4

Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học với ạ!

Mạch tường minh rồi: Em lập biểu thức P hai trường hợp: [tex][P_1=R\frac{U^2}{Z_1^2}[/tex]; [tex]P_2=R\frac{U^2}{Z_2^2}][/tex]

Rồi lập tỉ số [tex]\frac{P_1}{P_2}[/tex] là ra thôi  ~O)

 


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn - Điện xoay chiều
Gửi bởi: SayuriHuynh trong 09:41:35 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014

2. Mạch điện như hình vẽ:(http://)
 [tex]R= 80\Omega [/tex] , [tex]C = 50/ \pi (\mu F)[/tex], [tex]L= 1/\pi (H)[/tex], uAB= Uocos100[tex]\pi[/tex] t (V). Tỉ số công suất tỏa nhiệt trong mạch trước và sau khi đóng khóa K bằng:
A. 1       B. 2       C. 4/3     D. 3/4

Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học với ạ!

Mạch tường minh rồi: Em lập biểu thức P hai trường hợp: [tex][P_1=R\frac{U^2}{Z_1^2}[/tex]; [tex]P_2=R\frac{U^2}{Z_2^2}][/tex]

Rồi lập tỉ số [tex]\frac{P_1}{P_2}[/tex] là ra thôi  ~O)

 
Em chưa hiểu chỗ mạch 1 có Z gồm những gì, mạch 2 nữa!