Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phankhoahoc001 trong 06:09:18 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20085Tiêu đề: giải hộ vài câu lý
Gửi bởi: phankhoahoc001 trong 06:09:18 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
1, Cho con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng có khối lượng m=100g. sau khi kích thích, vật dao động có phương trình vận tốc v=5\pi cos(\pit + \pi/6). vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần 2 là
đáp án 3,66 cm/s
2,Trong nguyên tử hidro khi e nhảy từ quỹ đạo N về quỷ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng lamda1, khi e nhảy từ quỷ ddaioj M về quỹ đao L thì bước sóng của bức xạ được phát ra là lamda2. sự liên hệ có được là
27lamda1=4lamda2
( mình bấm vô kí hiệu toán học không được bạn nào giải hộ thông cảm, ad cũng thông cảm với nha)


Tiêu đề: Trả lời: giải hộ vài câu lý
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:34:23 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Bài đăng đặt tên sai quy định. Đề nghị tác giả xem QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.