Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tantruc1005 trong 12:43:08 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20078Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: tantruc1005 trong 12:43:08 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Mong thầy cô cùng các bạn giải chi tiết giúp E với
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng m,tại vị trí cân bằng lò xo giản 25 cm.Đưa vật theo phương thẳng đứng lên trên rồi thả nhẹ,vật đi được đoạn đường 10cm thì tốc độ 20pi căn3 cm/s(trên đoạn đường có tốc độ luôn luộn tăng).Ngay phía dưới vị trí cân bằng 10cm theo phương thăng đứng có đặt 1 tấm kim loại cứng cố định nằm ngang,Coi va chạm giữa vật và mặt kim loại là đàn hồi,lấy g=10cm/s^2,pi^2=10 ,chu kì của vật là

A. .2/3 s
B. 1 s
C. 4/3 s
D. 1/3 s
 EM xin cảm ơn thầy cô


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: kientd31 trong 08:47:13 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Mong thầy cô cùng các bạn giải chi tiết giúp E với
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng m,tại vị trí cân bằng lò xo giản 25 cm.Đưa vật theo phương thẳng đứng lên trên rồi thả nhẹ,vật đi được đoạn đường 10cm thì tốc độ 20pi căn3 cm/s(trên đoạn đường có tốc độ luôn luộn tăng).Ngay phía dưới vị trí cân bằng 10cm theo phương thăng đứng có đặt 1 tấm kim loại cứng cố định nằm ngang,Coi va chạm giữa vật và mặt kim loại là đàn hồi,lấy g=10cm/s^2,pi^2=10 ,chu kì của vật là

A. .2/3 s
B. 1 s
C. 4/3 s
D. 1/3 s
 EM xin cảm ơn thầy cô

denta Lo = 0,25m => omega = 2pi. => A = 20cm. Do khi va chạm vận tốc vận phản xạ lại sẽ bằng với vận tốc tại ngay thời điểm va chạm. và ở đó là vị trí A/2 ứng với T/12. => T = T/4+T/12+T/12+T/4 = 2/3 s.