Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientd31 trong 12:41:07 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20076Tiêu đề: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: kientd31 trong 12:41:07 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng người ta tiến hành giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 microm đến 0,76 nicrom. với khoảng cách hai khe đến màn 2m, khoảng cách hai khe là 2mm. Vị trí gần vân trung tâm nhất ở đó chỉ có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau là: đ/a: 1,2mm

mọi người giúp mình với..


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:36:58 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng người ta tiến hành giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 microm đến 0,76 nicrom. với khoảng cách hai khe đến màn 2m, khoảng cách hai khe là 2mm. Vị trí gần vân trung tâm nhất ở đó chỉ có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau là: đ/a: 1,2mm

mọi người giúp mình với..

Vị trí cần tìm ứng với : [tex]x = k \frac{\lambda _{min}D}{a} = (k-1) \frac{\lambda D}{a}[/tex] ; [tex]\lambda _{min } = 0,4 \mu m[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda = \frac{k}{k-1}{\lambda _{min}}[/tex]      (1)

Mặt khác : [tex]\lambda \leq 0,76[/tex]     (2)

Kết hợp (1) và (2) ta tính được k suy ra xTiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: kientd31 trong 08:36:39 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng người ta tiến hành giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 microm đến 0,76 nicrom. với khoảng cách hai khe đến màn 2m, khoảng cách hai khe là 2mm. Vị trí gần vân trung tâm nhất ở đó chỉ có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau là: đ/a: 1,2mm

mọi người giúp mình với..

Vị trí cần tìm ứng với : [tex]x = k \frac{\lambda _{min}D}{a} = (k-1) \frac{\lambda D}{a}[/tex] ; [tex]\lambda _{min } = 0,4 \mu m[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda = \frac{k}{k-1}{\lambda _{min}}[/tex]      (1)

Mặt khác : [tex]\lambda \leq 0,76[/tex]     (2)

Kết hợp (1) và (2) ta tính được k suy ra x

bạn ơi.. tại sao lại là vân thứ K-1 ạ?


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:41:30 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Thầy Quag Dươngbậc tiền bối của diễn đàn .... :-t. Đến thầy và các thầy khác cũng phải kính nể và phần thế mà em dám gọi "bạn ơi"... 8-x


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:55:40 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Khi giao thoa bằng ánh sáng trắng, ta sẽ quan sát được vân trung tâm màu trắng, tiếp theo là dãy quang phổ liên tục có màu biến thiên từ đỏ đến tím. Trong đó màu tím gần vân trung tâm hơn.

Theo yêu cầu của đề bài, thì thực ra đó là vùng mà quang phổ bậc k trùng với quang phổ bậc (k-1). Vị trí gần vân trung tâm nhất tức là vị trí của bức xạ tím bậc k trùng vớ bức xạ nào bậc (k-1).


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:08:50 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng người ta tiến hành giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 microm đến 0,76 nicrom. với khoảng cách hai khe đến màn 2m, khoảng cách hai khe là 2mm. Vị trí gần vân trung tâm nhất ở đó chỉ có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau là: đ/a: 1,2mm

mọi người giúp mình với..

Vị trí cần tìm ứng với : [tex]x = k \frac{\lambda _{min}D}{a} = (k-1) \frac{\lambda D}{a}[/tex] ; [tex]\lambda _{min } = 0,4 \mu m[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda = \frac{k}{k-1}{\lambda _{min}}[/tex]      (1)

Mặt khác : [tex]\lambda \leq 0,76[/tex]     (2)

Kết hợp (1) và (2) ta tính được k suy ra x

bạn ơi.. tại sao lại là vân thứ K-1 ạ?

Thầy Dương vừa là thầy, vừa là bậc cha chú của các em HS, các GV trẻ. Bạn xem nghề nghiệp, chức danh dưới nick kìa: GV, Admin...

Các em HS nên xem người trả lời hay post bài là Giáo Viên, Sinh Viên hay Học Sinh,... để tiện xưng hô. Diễn đàn là nơi công cộng, chúng ta nên văn minh lịch sự để mọi người nhìn vào có chút thiện cảm!

Cảm ơn các em!


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: kientd31 trong 05:42:55 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2014
Em thành thật xin lỗi ạ. Tại em mới biết đến trang này nên chưa hiểu rõ về quy định chung. Mong các thầy và mọi người thông cảm. :(