Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 09:00:34 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20075Tiêu đề: Bài tập giao thoa Y-âng liên quan đến vân trùng
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 09:00:34 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách 2 khe là a = 1mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,39 [tex]\mu[/tex]m [tex]\leq[/tex] [tex]\lambda[/tex][tex]\leq[/tex] 0,76[tex]\mu[/tex]m. Khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm là :
A. 1,52 mm
B. 2,34 mm
C. 2,28 mm
D. 0,78 mm

Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa Y-âng liên quan đến vân trùng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:15:17 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Bài này tam sao thất bản... :-h


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa Y-âng liên quan đến vân trùng
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 10:25:18 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
đề bài chỉ cho như vậy thôi, bài này trong đề thi chuyên Vinh lần 2 đấy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa Y-âng liên quan đến vân trùng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:10:00 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
đề bài chỉ cho như vậy thôi, bài này trong đề thi chuyên Vinh lần 2 đấy ạ.
Sorry, thầy đọc nhầm số liệu nên bấm không ra. Cách giải như sau
+ Tại vân bậc 1 các màu không bao giờ trùng nhau.
+ Vì vị trí trùng gần trung tâm nhất nên chỉ có thể là bậc k + 1 của [tex]\lambda _{min}=0,39[/tex] với vân bậc k của [tex]\lambda[/tex] nào đó
+ Do đó: [tex]\left(k+1 \right)0,39=k\lambda \Rightarrow \lambda =0,39+\frac{0,39}{k}[/tex]
+ Vì [tex]0,39\leq \lambda \leq 0,76\Rightarrow k\geq 1,05\Rightarrow k_{min}=2\Rightarrow x_{min}=2,34mm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa Y-âng liên quan đến vân trùng
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 08:42:47 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
thầy giải bài này hay quá, em không thể nghĩ ra được cách giải như thế