Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: MonKey D. Luffy trong 05:35:29 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20074Tiêu đề: Giúp bài tập về RLC
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 05:35:29 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Các bạn xem bài này giúp mình với, làm toàn ra kết quả âm là như nào ?  :-[

Cho mạch điện 2 đầu A,B. Có lần lượt R,C và cuộn dây gồm L,r. Điểm M giữa C và cuộn dây, biết các điện áp tức thời Uam và Umb lệch pha nhau 75°, r = 50√3 Ω, ZL = ZC = 50 Ω, Điện trở R có giá trị là ???


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài tập về RLC
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 06:10:53 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Các bạn xem bài này giúp mình với, làm toàn ra kết quả âm là như nào ?  :-[

Cho mạch điện 2 đầu A,B. Có lần lượt R,C và cuộn dây gồm L,r. Điểm M giữa C và cuộn dây, biết các điện áp tức thời Uam và Umb lệch pha nhau 75°, r = 50√3 Ω, ZL = ZC = 50 Ω, Điện trở R có giá trị là ???
Vẽ giãn đồ, lưu ý [tex]\varphi _{AM};\varphi _{MB}[/tex] dưới đây chỉ xét giá trị độ lớn
[tex]tan \varphi _{MB}=\frac{Z_L}{r}=\frac{\sqrt{3}}{3}\Rightarrow \varphi _{MB}=30^o[/tex]

[tex]\varphi _{AM}+\varphi _{MB}=75^o\Rightarrow \varphi_{AM}=45^o[/tex]

[tex]\Rightarrow tan 45^o=\frac{Z_C}{R}\Rightarrow R=Z_C=50(\Omega )[/tex]   ~O)
Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài tập về RLC
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 10:09:36 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Cảm ơn anh Phương Nam, anh có thể giúp em làm bài vật lý RLC khác không ạ, em ngại đăng top.  :)

Trong đoạn xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. Biết X và Y là 1 trong 3 phần tử R, C và cuộn dây (có điện trở). Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế u = U√6 cos 100Πt (V) thì hiệu điện thế trên X và Y là U = Ux/ √2 và U = Uy. Hãy cho biết X và Y là phần tử nào ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài tập về RLC
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:46:29 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Cảm ơn anh Phương Nam, anh có thể giúp em làm bài vật lý RLC khác không ạ, em ngại đăng top.  :)

Trong đoạn xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. Biết X và Y là 1 trong 3 phần tử R, C và cuộn dây (có điện trở). Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế u = U√6 cos 100Πt (V) thì hiệu điện thế trên X và Y là U = Ux/ √2 và U = Uy. Hãy cho biết X và Y là phần tử nào ?
- Nghiêm cấm đổi tên... dưới mọi hình thức  8-x ho:)

Ta có: [tex]U_{AB}=U\sqrt{3}[/tex]   Dễ thấy   [tex]U_{AB}^2=U_X^2+U_Y^2[/tex]

Vì cuộn dây có điện trở .[tex]\Rightarrow[/tex] (X, Y) là (R, C)

Vì không có mối quan hệ giữa R, C nên không thể chỉ rõ cụ thể)
  - Nếu [tex]R>Z_C[/tex] thì X là R, Y là C
  - Nếu [tex]R<Z_C[/tex] thì X là C, Y là R
 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài tập về RLC
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 11:22:18 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Em vẫn chưa hiểu lắm, a có thể giải thích rõ tại sao cuộn dây có điện trở thì suy ra x,y là R và C ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài tập về RLC
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:35:50 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Em vẫn chưa hiểu lắm, a có thể giải thích rõ tại sao cuộn dây có điện trở thì suy ra x,y là R và C ko ạ?

[tex]U_{AB}^2=U_X^2+U_Y^2[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] UX vuông pha UY

Nhưng L có điện trở r thì khi vẽ giãn đồ vecto U của cuộn dây, tức là ULr đâu thể nào vuông pha với UR hay UC được???