Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: MonKey D. Luffy trong 11:11:01 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20067Tiêu đề: Vật lý hạt nhân cần giúp !
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 11:11:01 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Các anh chị giúp mình bài này với nhé.
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi En=-13,6/n^2 (eV).một đám khí hidro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 .tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là
A.27/8 B.32/5 C.32/27 D.32/3

Thankssss !!


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân cần giúp !
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 11:39:42 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Anh chị, thầy cô nào giúp em với ạ.  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân cần giúp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:54:20 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
n= 1
vì nếu bằng 2 thì có mỗi 2->3 có j mà so sánh
bước sóng tỉ lệ nghịch với năng lương
năng lượng = -E ( 1/m^2 - 1/ n^2) ( chuyển từ n lên m) = E. ( 1/ n^2 - 1/ m^2) túm lại cái bước sóng sẽ tỉ lệ nghịch với cái hiệu
xét cái hiệu
1-> 2 : 1 - 1/4 = 3/4
2-> 3 : 1/4 - 1/9 = 5/36  ( min)
1->3 : 1- 1/9 = 8/9 (max)
bước sóng min/ bước sóng max = hiệu max / hiệu min = 8/9. 36/ 5 = 32/5