Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 07:05:53 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20061Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:05:53 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Mong thầy cô giải đáp giúp, em làm được nhưng thấy đâp án khác so với kết quả mình làm ( hôm nay em đi thi mà thấy ức chế quá ạ )
Đặt mạch điện xoay chiều có [tex]U_0[/tex] không đổi và tần số góc thay đổi lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với [tex]L=\frac{0,2}{\pi}H[/tex]. Thay đổi tần số góc thì thấy với [tex]\omega =\omega _0[/tex] thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt GT cực đại là 2A. Với [tex]\omega =80\pi,\omega =60\pi[/tex] thì dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng nhau và bằng [tex]\sqrt{2}A[/tex].Tính biên độ điện áp
A:[tex]8\sqrt{2}[/tex]V
B:[tex]4\sqrt{2}[/tex]V
C:8V
D:4V
Em tính ra B mà đáp án lại là A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:31:16 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Wo = căn ( w1.w2) = 40 căn 3. pi
Zlo = 8 căn 3
Imax = 2 => 2R = U
khi ở giá trị W1 thì
Zl1 = 2/căn 3. Zlo = 16
Zc1= Zl2 = căn 3/2. Zlo = 12
Z = căn ( R^2 + 16) => U = căn 2. căn ( R^2 + 16) = căn ( 2R^2 + 32) = 2R
bình phương 2R^2 + 32 = 4R^2 => 2R^2 = 32 => R = 4
vậy U = 8
Uo = 8 căn 2