Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhkien96 trong 02:41:22 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20057Tiêu đề: Bài toán máy biến áp cần giúp
Gửi bởi: anhkien96 trong 02:41:22 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Các thầy cô giao, các bạn giúp em bài này với.. Em xin cảm ơn..

Máy biến thế có N1 =1000; N2 =50 (vòng dây). Nối 2 đ ầu đoạn mạch cuộn thứ cấp với cuộn dây không thuần cảm có r=10Ω;  L=1/10π H. Biết tần số dòng điện f =50Hz; công suất tỏa nhiệt cuộn sơ cấp là 10W. Cho hiệu suất máy biến thế bằng 1 và hệ số công suất cosφ1 =1. Tính U; I tại mạch sơ cấp:
A. 320V; 0,06A
B. 280V; 0,04A
C. 480V; 4.8A
D. 220V; 0,1A


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán máy biến áp cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:53:50 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Các thầy cô giao, các bạn giúp em bài này với.. Em xin cảm ơn..

Máy biến thế có N1 =1000; N2 =50 (vòng dây). Nối 2 đ ầu đoạn mạch cuộn thứ cấp với cuộn dây không thuần cảm có r=10Ω;  L=1/10π H. Biết tần số dòng điện f =50Hz; công suất tỏa nhiệt cuộn sơ cấp là 10W. Cho hiệu suất máy biến thế bằng 1 và hệ số công suất cosφ1 =1. Tính U; I tại mạch sơ cấp:
A. 320V; 0,06A
B. 280V; 0,04A
C. 480V; 4.8A
D. 220V; 0,1A

Hiệu suất bằng 1 nên công suất tỏa nhiệt ở cuộn thứ cấp bằng sơ cấp.

[tex]P_{2} = P_{1} = 10 W[/tex]

Mà [tex]P_{2} = rI_{2}^{2} \Rightarrow I_{2}= 1(A)[/tex]

Điện áp cuộn thứ cấp: [tex]U_{2}= I_{2}.Z_{2} = 10\sqrt{2} (V)[/tex]

Mặt khác: [tex]\frac{U_{2}}{U_{1}}= \frac{N_{2}}{N_{1}}\Rightarrow U_{1}=200\sqrt{2} (V)[/tex]

[tex]I_{1} = \frac{P_{1}}{U_{1}}= \frac{10}{200\sqrt{2}}= \frac{1}{20\sqrt{2}} (A)[/tex]