Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cotit123 trong 06:29:07 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20046Tiêu đề: Bài về con lắc đơn trên tàu hỏa
Gửi bởi: cotit123 trong 06:29:07 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Giải thich cho mình bài này với  :D :D
Con lắc đơn chiều dài 1 treo vào trần của 1 toa xe chuyển động trượt xuống dốc nghiêng góc [tex]\alpha[/tex]
so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt phẳng nghiêng là k, gia tốc trong trường là g. Chu kì giao đông bé của con lắc đơn là ???
A. [tex]2\pi \sqrt{\frac{1}{g\left(k+1 \right)cos\alpha }}[/tex]
B. [tex]2\pi \sqrt{\frac{1}{gcos\alpha \sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]
C. [tex]2\pi \sqrt{\frac{1cos\alpha }{g\sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]
D. [tex]2\pi \sqrt{\frac{1}{gcos\alpha }}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài về con lắc đơn trên tàu hỏa
Gửi bởi: tsag trong 09:34:51 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
bạn xem link này nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17400.msg70501#msg70501