Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: MonKey D. Luffy trong 10:54:42 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20044Tiêu đề: Bài toán về dòng điện xoay chiều RLC khó.
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 10:54:42 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
một cuộn dây nối tiếp với tụ c rồi đặt vào điện áp  [tex]u=160\sqrt{2}cos(\omega t)(V)[/tex]cuộn dây có điện trở r, cảm kháng [tex]Z_L=120(\Omega )[/tex]
 thay đổi c cho đến khi điện áp hiệu dụng giưã 2 đầu cuộn dây cực đại bằng 200v thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dòng điện xoay chiều RLC khó.
Gửi bởi: MonKey D. Luffy trong 10:57:48 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Mình mới tham gia diễn đàn chưa biết viết các kí tự kia, mọi người thông cảm nhé, Trên là u bằng 160 căn 2 cos omega t đó  :P


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dòng điện xoay chiều RLC khó.
Gửi bởi: Thái Nguyên trong 04:50:47 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
[tex]U_{d}=I.Z_{d}=\frac{U\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}}{\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}[/tex]
[tex]U_{d}max\Leftrightarrow Z_{c}=Z_{L}\Rightarrow U_{dmax}=\frac{U}{r}\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}[/tex](1)
Thay số vào biểu thức (1) tính được r, từ đó tính được cường độ hiệu dụng trong mạch
[tex]I=\frac{U}{\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{c})^{2}}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dòng điện xoay chiều RLC khó.
Gửi bởi: ngochocly trong 05:29:45 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
một cuộn dây nối tiếp với tụ c rồi đặt vào điện áp  [tex]u=160\sqrt{2}cos(\omega t)(V)[/tex]cuộn dây có điện trở r, cảm kháng [tex]Z_L=120(\Omega )[/tex]
 thay đổi c cho đến khi điện áp hiệu dụng giưã 2 đầu cuộn dây cực đại bằng 200v thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng bao nhiêu ?

Cách khác nha!
Ud Max <=> Cộng hưởng