Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: VNS_Taipro trong 09:52:59 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20043Tiêu đề: Con lắc lò xo kết hợp con lắc đơn khó
Gửi bởi: VNS_Taipro trong 09:52:59 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có [tex]m=2kg[/tex] và lò xo nhẹ có [tex]l=60cm[/tex], [tex]k=500N/m[/tex] được treo vào 1 điểm cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí mà tại đó trục của lò xo có phương ngang và lò xo không biến dạng, thả nhẹ.Lấy [tex]g=10 m/s^{2}[/tex]. Độ dãn của lò xo khi quả cầu về VTCB là:
A.9,55 cm
B.10,45 cm
C.12cm
D.8cm


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo kết hợp con lắc đơn khó
Gửi bởi: Vatly_Damme trong 12:24:02 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Bài xương nhĩ VNS-Taipro  8-xNghĩ mãi không ra , Up để các thầy cô vào giúp với...


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo kết hợp con lắc đơn khó
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 05:42:44 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có [tex]m=2kg[/tex] và lò xo nhẹ có [tex]l=60cm[/tex], [tex]k=500N/m[/tex] được treo vào 1 điểm cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí mà tại đó trục của lò xo có phương ngang và lò xo không biến dạng, thả nhẹ.Lấy [tex]g=10 m/s^{2}[/tex]. Độ dãn của lò xo khi quả cầu về VTCB là:
A.9,55 cm
B.10,45 cm
C.12cm
D.8cm

HD:
Chọn gốc thế năng tại vị trí thấp nhất khi lo xò dãn cực đại.
Tại vị trí lò xo nằm ngang, lò xo không biến dạng, Cơ năng: [tex]E_A= mg(l+\Delta l)[/tex]
Tại vị trí vật ở VTCB, Cơ năng: [tex]E_O= \frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}k(\Delta l)^2[/tex]

Bảo toàn cơ năng:
[tex]E_A=E_B\Leftrightarrow mg(l+\Delta l)= \frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}k(\Delta l)^2[/tex] (1)

Mặt khác: Tại VTCB: [tex]F_{ht}=F_{dh}-P\Rightarrow m\frac{v^2}{l+\Delta l}=k(\Delta l)-mg[/tex] (2)

Thay (2) vào (1): [tex]mg(l+\Delta l)=\frac{[k(\Delta l)-mg](l+\Delta l)}{2}+\frac{1}{2}k(\Delta l)^2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2k(\Delta l)^2+(kl-3mg)(\Delta l)-3mgl=0[/tex]

Thay số  [tex] \Rightarrow \Delta l=10,45 (cm)[/tex]
P/S:
Nhắc nhở: VNS-Taipo viết bài sai QUY ĐỊNH
- Mục đích đăng bài?
- Vui lòng đọc kỹ QUY ĐỊNH trước khi viết bài
Đây là lần đầu nên nhắc nhở .