Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ChicharitoHernandez trong 09:12:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20041Tiêu đề: Bài tập khó trong đề thi thử Quỳnh Lưu - Nghệ An cần giải đáp
Gửi bởi: ChicharitoHernandez trong 09:12:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2014
Một xe đạp có đường kính bánh xe là D = 1m. Xe bắt đầu chuyển động trên đường, sau 40s, vận tốc của xe là v = 18km/h. Biết líp xe có 15 răng, đĩa xe có 60 răng. Người đó tiếp tục tăng tốc với gia tốc không đổi. Hỏi muốn vận tốc góc của đĩa xe đạt được 5rad/s, thì chân người phải đạp thêm một góc bao nhiêu ?
A. 100rad                          B. 150 rad                                   C. 200 rad                         D. 250 rad


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó trong đề thi thử Quỳnh Lưu - Nghệ An cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:54:06 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Một xe đạp có đường kính bánh xe là D = 1m. Xe bắt đầu chuyển động trên đường, sau 40s, vận tốc của xe là v = 18km/h. Biết líp xe có 15 răng, đĩa xe có 60 răng. Người đó tiếp tục tăng tốc với gia tốc không đổi. Hỏi muốn vận tốc góc của đĩa xe đạt được 5rad/s, thì chân người phải đạp thêm một góc bao nhiêu ?
A. 100rad                          B. 150 rad                                   C. 200 rad                         D. 250 rad
Tốc độ góc của bánh xe vào thời điểm [tex]t_{1}[/tex] đang xét  : [tex]\omega_{1} = \frac{V_{1}}{R}[/tex]

Tốc độ góc của dĩa vào thời điểm [tex]t_{1}[/tex]  đang xét  : [tex]\omega_{1} ' = \omega_{!}  \frac{R_{1}}{R_{2}}[/tex]

R1 là bán kính líp và R2 là bán kính dĩa

Gia tốc góc của dĩa : [tex]\gamma = \frac{\omega '}{t_{!} }[/tex]

Tốc độ góc của bánh xe vào thời điểm [tex]t_{2}[/tex]  cần tìm [tex]\omega_{2} = \frac{V_{2}}{R}[/tex]

Góc quay cần tìm : [tex]2 \gamma \alpha = \omega _{2}^{2} - \omega _{1}^{2}[/tex]