Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 06:30:25 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20039



Tiêu đề: Một số câu lý thuyết khó cần giải đáp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 06:30:25 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2014
Câu 1: Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ trong nước ra không khí. Ban đầu chiếu tia sáng theo phương song song với mặt nước, sau đó quay dần hướng tia sáng lên. Tia sáng ló ra khỏi mặt nước đầu tiên là:
A. tia sáng cam.
B. tia sáng đỏ.
C. tia sáng tím.
D. tia sáng trắng

Câu 2: Có thể ứng dụng hiện tượng sóng dừng để xác định:
A. Khối lượng riêng của dây.
B. Tần số dao động của nguồn.
C. Tính đàn hồi của dây.
D. Tốc độ truyền sóng trên dây.

Giải thích chi tiết luôn ạ. Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lý thuyết khó cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:45:03 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
câu 1 . n sin i = sin r
ban đầu i ~ 90
chưa ló
sau đó giảm dần i đi
đến lúc nào n sin i <= 1
thì ló ra. khi i giảm thì sin i giảm vậy cái nào có n nhỏ hơn sẽ dễ đạt được bất đẳng thức hơn
nên chọn tia đỏ ló ra trước


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lý thuyết khó cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:54:18 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Câu 1: Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ trong nước ra không khí. Ban đầu chiếu tia sáng theo phương song song với mặt nước, sau đó quay dần hướng tia sáng lên. Tia sáng ló ra khỏi mặt nước đầu tiên là:
A. tia sáng cam.
B. tia sáng đỏ.
C. tia sáng tím.
D. tia sáng trắng

Câu 2: Có thể ứng dụng hiện tượng sóng dừng để xác định:
A. Khối lượng riêng của dây.
B. Tần số dao động của nguồn.
C. Tính đàn hồi của dây.
D. Tốc độ truyền sóng trên dây.

Giải thích chi tiết luôn ạ. Em cảm ơn!


câu 2. ứng dụng để tính vận tốc truyền sóng
cái này sau khi lên đh được thí nghiệm này
đại khái dựa vào đk sóng dừng và cái máy chỉnh tần số thì tìm đc v