Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vatly10111213 trong 11:23:58 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20034Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều có tần số thay đổi
Gửi bởi: vatly10111213 trong 11:23:58 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2014
Mong thầy cô giải giúp
Câu: Cho mạch điên AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C nối tiếp nhau theo thứ tự trên và có CR^2<2L. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U không đổi, [tex]\omega[/tex] thay đổi. Điều chỉnh giá trị của [tex]\omega[/tex] để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi đó Ucmax=5U/3. Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất của đoạn AM là:
A. 1/3                B. 2/căn7              C. căn (5/6)             D.1/căn3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều có tần số thay đổi
Gửi bởi: ree4.tn trong 10:59:05 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Mong thầy cô giải giúp
Câu: Cho mạch điên AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C nối tiếp nhau theo thứ tự trên và có CR^2<2L. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U không đổi, [tex]\omega[/tex] thay đổi. Điều chỉnh giá trị của [tex]\omega[/tex] để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi đó Ucmax=5U/3. Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất của đoạn AM là:
A. 1/3                B. 2/căn7              C. căn (5/6)             D.1/căn3

[tex]\omega =\frac{\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^{2}}{L}}}{L} \Rightarrow Z_{l}Z_{c}=Z_{l}^{2}+\frac{R^{2}}{2}
 U_{c}=\frac{5}{3}U\Rightarrow 4Z_{c}=5Z_{l}\Rightarrow Z_{l}=\sqrt{2}R\Rightarrow cos\varphi AM=\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
mh làm vậy ko biết có đúng ko