Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: NHC.HSBH trong 12:43:11 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20028Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: NHC.HSBH trong 12:43:11 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2014
câu 1
 trên mặt nước có 2 nguồn giống nhau S1;S2 cách nhau 12 cm dao động với tần số f=40 Hz.vận tốc truyền sóng v=2 cm/s.điểm gần nhất trên đường thằng S1;S2 dao động cùng pha với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn là ?
câu 2
 trên 1 dây đàn hồi có sóng dừng ổn định.Trên dây A là một nút,B là bụng gần A nhất ,C là trung điểm của AB, với AB=10 cm .biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của B bằng biên độ dao động tại C là 0,2s .tốc độ truyền sóng trên dây tính theo m/s la ?
 MONG CÁC THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP !


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: kientd31 trong 03:21:41 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2014
câu 2
 trên 1 dây đàn hồi có sóng dừng ổn định.Trên dây A là một nút,B là bụng gần A nhất ,C là trung điểm của AB, với AB=10 cm .biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của B bằng biên độ dao động tại C là 0,2s .tốc độ truyền sóng trên dây tính theo m/s la ?

AB = lamda /4 => lamda=40.
AC = lamda/8 ứng với khoảng thời gian T/8 => biên độ của C là a(B)/ căn 2.
=> T/4 = 0,2. T=0.8 => v = 0,5 m/s