Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaotn5 trong 03:27:10 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20019Tiêu đề: " Bài toán giao thoa ánh sáng"
Gửi bởi: thaotn5 trong 03:27:10 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2014
Nhờ mọi người giải giúp:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc λ1=0.4μm, λ2=0.5μm, λ3 (có màu đỏ). Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của λ1 và λ2. Giá trị của λ3 là:
A. 0.67μm
B. 0.75μm
C. 0.64μm
D. 0.72μm