Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lyquangkhanh trong 11:15:30 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20013Tiêu đề: Hỏi về dòng điện dịch
Gửi bởi: lyquangkhanh trong 11:15:30 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014
GIúp mình làm câu này với
Tìm Phát biểu SAI về dòng điện dịch
A. Nếu quan niệm dòng điện dịch chạy trong mạch phải là dòng điện kín thì phần dòng điện qua tụ lúc đó là dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ theo thgian
B. Dòng điện dẫn vầ dòng điện dịch luôn cùng chiều, cùng độ lớn, cùng đơn vị đo và làm thành dòng điện kín trong LC
C. Dòng điện dịch ko gây nên hiệu ứng tỏa nhiệt Jun - Lenxo và ko sinh ra từ trường ở xung quanh như ở phần dây nối có dòng điện dẫn vì dòng điện dịch ko có bản chất dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do trong điện trường
D. Trong 1 mạch dao động lí tưởng (LC) đang hoạt động, dònh điện chạy trong dây nối và cuộn L là dòng điện dẫn do các electron dịch chuyển có hướng tạo thành


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về dòng điện dịch
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 06:17:39 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2014
GIúp mình làm câu này với
Tìm Phát biểu SAI về dòng điện dịch
A. Nếu quan niệm dòng điện dịch chạy trong mạch phải là dòng điện kín thì phần dòng điện qua tụ lúc đó là dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ theo thgian
B. Dòng điện dẫn vầ dòng điện dịch luôn cùng chiều, cùng độ lớn, cùng đơn vị đo và làm thành dòng điện kín trong LC
C. Dòng điện dịch ko gây nên hiệu ứng tỏa nhiệt Jun - Lenxo và ko sinh ra từ trường ở xung quanh như ở phần dây nối có dòng điện dẫn vì dòng điện dịch ko có bản chất dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do trong điện trường
D. Trong 1 mạch dao động lí tưởng (LC) đang hoạt động, dònh điện chạy trong dây nối và cuộn L là dòng điện dẫn do các electron dịch chuyển có hướng tạo thành
C. Dòng điện dịch ko gây nên hiệu ứng tỏa nhiệt Jun - Lenxo và ko sinh ra từ trường ở xung quanh như ở phần dây nối có dòng điện dẫn vì dòng điện dịch ko có bản chất dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do trong điện trường

Xem phần tô đỏ.    ~O)