Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ree4.tn trong 08:58:44 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20011Tiêu đề: Một số bài tập dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: ree4.tn trong 08:58:44 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014
Câu 1:  Một lò xo  nhẹ có độ cứng 100N/m, một đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng 400g, đầu còn lại gắn cố định .Đặt con lắc trên mặt sàn phẳng nằm ngang.Kéo vật nhỏ ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm trên mặt sàn rồi thả nhẹ,vật sao động tắt dần chậm. Hệ số ma sát giữa sàn và vật là 0,005 lấy g=10 .Quãng đường vật đi đc trong 2,5 chu kỳ đầu tiên kể từ lúc thả vật là
A.39,5 cm              B.19,75 cm               C.19,5 cm               D.39 cm
Câu 2 : hai vật  dao động điều hòa theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với truc Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động .Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox.Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là : x1=4[tex]\cos (4\Pi t +\frac{\Pi }{3}) cm[/tex] và x2 = 4[tex]\sqrt{2}\cos (4\Pi t +\frac{\Pi }{12}) cm[/tex]

 cm. Tính từ thời điểm t1=1/24 s đến t2= 1/3 s thì thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm là bao nhiêu ?
A.1/6s                  B. 1/3 s                             C 1/12 s                      D.1/8 s
 thanks mọi người trước nha! ^^

 :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 10:05:10 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014
cả 2 câu mình đều ra đáp án D không biết đã đúng chưa?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: ree4.tn trong 12:10:54 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2014
cả 2 câu mình đều ra đáp án D không biết đã đúng chưa?
Câu 1 đáp án A cơ. Câu 2 đáp án D thì đúng rùi
Cậu giải đc thì cho mh xin lời giải câu1 với


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: timtoi trong 06:22:42 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2014
Câu 1:  Một lò xo  nhẹ có độ cứng 100N/m, một đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng 400g, đầu còn lại gắn cố định .Đặt con lắc trên mặt sàn phẳng nằm ngang.Kéo vật nhỏ ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm trên mặt sàn rồi thả nhẹ,vật sao động tắt dần chậm. Hệ số ma sát giữa sàn và vật là 0,005 lấy g=10 .Quãng đường vật đi đc trong 2,5 chu kỳ đầu tiên kể từ lúc thả vật là
A.39,5 cm              B.19,75 cm               C.19,5 cm               D.39 cm
Câu 2 : hai vật  dao động điều hòa theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với truc Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động .Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox.Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là : x1=4[tex]\cos (4\Pi t +\frac{\Pi }{3}) cm[/tex] và x2 = 4[tex]\sqrt{2}\cos (4\Pi t +\frac{\Pi }{12}) cm[/tex]
 cm. Tính từ thời điểm t1=1/24 s đến t2= 1/3 s thì thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm là bao nhiêu ?
A.1/6s                  B. 1/3 s                             C 1/12 s                      D.1/8 s
 thanks mọi người trước nha! ^^

 :D :D :D :D
Bài 1: Xo = muy.m.g/ k = 0,02cm.
A 1 = A - xo , A 2 = A - 2xo ; A 3 = A - 3xo ; A 4 = A - 4xo => S(5.T/2) = A + 2A 1 + 2A 2 + 2A 3 + 2A 4 + A 5 = 10A -25xo = 39.5cm.