Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 10:32:41 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20000Tiêu đề: Xin hỏi câu sóng cơ
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 10:32:41 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2014
Câu 32 đề chuyên KHTN lần 3.
cho 2 nguồn sóng kết hợp đồng pha S1 và S2 tạo hệ giao thoa sóng trên mặt nước. Xét đường tròn tâm S1 bán kính S1S2, M1 và M2 lần lượt là cực đại giao thoa nằm trên đường tròn, xa S2 nhất và gần S2 nhất. Biết M1S2-M2S2=12cm và S1S2=10cm. Trên mặt nước có bao nhiêu cực tiểu
A. 2                     B.5                          C.4                             D.3


Tiêu đề: Trả lời: Xin hỏi câu sóng cơ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:45:35 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2014
Vui lòng sử dụng chức năng Tìm kiếm (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=search)  Trước khi hỏi  8-x

Câu 5:
Trích thi thử KHTN lần 3
Hai nguồn đồng pha S1,S2 tạo hệ giao thoa trên mặt nước, xét đường tròn tâm S1 bán kính S1S2. M1 và M2 là 2 điểm cực đại trên đường tròn xa S2 và gần S2 nhất. Biết M1S2-M2S2=12cm và S1S2=10cm. Tìm số điểm cực tiểu trên S1S2
A. 2                   B 5                         C. 4                          D. 3
HD
M1 thuộc đường hypecbol -kmax và M2 thuộc cực đại kmax
Với M1: d1-d2=-kmax.lambda
Với M2: d1-d2=kmax.lambda
==> 2kmax.lambda=12 ==> kmax.lambda=6
Mặt khác giữa kmax và S2 không còn cực đại nào ==> 2kmax.lambda/2+lambda>=S1S2 ==> lambda>=4 ==> kmax<=1,5 ==>kmax=1
==> lambda=6 ==> SCT=4