Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: giaovienvatly trong 11:35:01 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19994Tiêu đề: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:35:01 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 1. Kích thích nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản bằng fo ton có năng lượng 12,5 eV. Nguyên tử H có hấp thụ fo ton này không?
(   Điều tôi thắc mắc là: năng lượng foton không bằng hiêu hai mức năng lượng của nguyên tử thì nguyên tử có hấp thụ fo ton này không?
Bài 2. (Bài 6 trang 169 sách VL12): Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng là E(K); E(L) và E(M).
Chiếu vào đám nguyên tử này chùm sáng đơn sắc mà mỗi fo ton có năng lượng bằng E(M) - E(K), sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta thu được bao nhiêu vạch quang phổ?
  A. 1 vạch.        B. 2 vạch.    C. 3 vạch.    D. 4 vạch.
  (SGK cho đáp án C).
 Ở bài này tôi băn khoăn: khi có sự hấp thụ hay không của nguyên tử với pho ton chiếu tới thì quang phổ thu được là quang phổ vạch hấp thụ mà thiếu đi vạch ứng với năng lượng E(M) - E(K). Như vậy, quang phổ phát xạ chỉ là 2 vạch mà thôi.
 Kính mong ý kiến của Diễn đàn!


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:15:18 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2014
Bài 1. Kích thích nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản bằng fo ton có năng lượng 12,5 eV. Nguyên tử H có hấp thụ fo ton này không?
(   Điều tôi thắc mắc là: năng lượng foton không bằng hiêu hai mức năng lượng của nguyên tử thì nguyên tử có hấp thụ fo ton này không?

Chào thầy:
Theo tiên đề Bohr:
H ở trạng thái cơ bản chỉ có thể hấp thụ photon có năng lượng bằng với năng lượng cần chuyển mức
[tex]\Delta E = E_{n} - E_{1} = 13,6 ( 1 - \frac{1}{n^{2}}) [/tex]
Như vậy:  với photon 12,5eV thì H không thể hấp thụ.
(Cần lưu ý: trong trường hợp photon này bị giảm năng lượng do tán xạ compton, có năng lượng bằng với mức năng lượng chuyển mức. Ta vẫn không nói H có thể hấp thụ photon 12,5eV vì sau khi tán xạ nó đã trở thành photon khác)

Bài 2. (Bài 6 trang 169 sách VL12): Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng là E(K); E(L) và E(M).
Chiếu vào đám nguyên tử này chùm sáng đơn sắc mà mỗi fo ton có năng lượng bằng E(M) - E(K), sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta thu được bao nhiêu vạch quang phổ?
  A. 1 vạch.        B. 2 vạch.    C. 3 vạch.    D. 4 vạch.
  (SGK cho đáp án C).
 Ở bài này tôi băn khoăn: khi có sự hấp thụ hay không của nguyên tử với pho ton chiếu tới thì quang phổ thu được là quang phổ vạch hấp thụ mà thiếu đi vạch ứng với năng lượng E(M) - E(K). Như vậy, quang phổ phát xạ chỉ là 2 vạch mà thôi.
 Kính mong ý kiến của Diễn đàn!
sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ Thầy lưu ý dùm là QPPX được nghiên cứu sau khi kích thích   ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:39:11 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2014
Rất cảm ơn thày NguyenNam!
- Nhân vấn đề bài 1, tôi cũng xin nêu một bài gần giống, trong cuốn Giải toán Vật lý 12 tập III, tác giả Bùi quang Hân: Hãy xác định những vạch quang phổ của H xuất hiện khi bắn phá nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5 eV. Theo tác giả Bùi Quang Hân, nguyên tử H chuyển lên các trạng thái n = 2 và n = 3. Khi về trạng thái thấp hơn thì phát ra 3 vạch. 
  Chắc là băn phá bằng electron khác với bắn phá bằng fo ton?
- Với bài 2, cũng xin hỏi thêm:
   + Sau khi kích thích ta mới xét quang phổ phát xạ. Vậy đây có phải là hiện tượng quang - phát quang không?
  + Nếu vẫn chiếu chùm sáng kích thích đồng thời cũng nghiên cứu quang phổ phát xạ thì thu được mấy vạch?


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:22:31 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2014
Rất cảm ơn thày NguyenNam!
- Nhân vấn đề bài 1, tôi cũng xin nêu một bài gần giống, trong cuốn Giải toán Vật lý 12 tập III, tác giả Bùi quang Hân: Hãy xác định những vạch quang phổ của H xuất hiện khi bắn phá nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5 eV. Theo tác giả Bùi Quang Hân, nguyên tử H chuyển lên các trạng thái n = 2 và n = 3. Khi về trạng thái thấp hơn thì phát ra 3 vạch.  
  Chắc là băn phá bằng electron khác với bắn phá bằng fo ton?
- Với bài 2, cũng xin hỏi thêm:
   + Sau khi kích thích ta mới xét quang phổ phát xạ. Vậy đây có phải là hiện tượng quang - phát quang không?
  + Nếu vẫn chiếu chùm sáng kích thích đồng thời cũng nghiên cứu quang phổ phát xạ thì thu được mấy vạch?
Chào thầy!
1. "Chắc là băn phá bằng electron khác với bắn phá bằng fo ton?"
Rõ ràng là khác nhau:
     - Với photon: Giả thuyết Plank đã nêu: Mỗi lần photon bị hấp thụ nó truyền toàn bộ năng lượng của nó cho 1 electron.
     - Với electron: sự truyền năng lượng là do tương tác của electron bắn phá và electron nguyên tử. Do đó nó có thể truyền một phần, hoặc toàn bộ năng lượng.
            Trong bài: e bắn phá chỉ truyền 1 phần năng lượng cho e nguyên tử nhảy lên mức 2: [tex]\Delta E=13,6(1-\frac{1}{2^2})=10,2 eV[/tex], mức 3: 12,088eV. <12,5eV là hợp lý  ~O)Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:32:30 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2014
Nhân tiện: thầy có link ebook bộ sách của Bùi Quang Hân không nhĩ? cho xin với  [-O<
Chỉ còn mỗi bộ lớp 10  :)


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: giaovienvatly trong 08:36:45 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014
Cảm ơn thày NguyenNam!
- Tôi có bộ sách 3 tập GTVL12 của tác giả Bùi Quang Hân chủ biên, sách xuất bản năm 1997. Trình độ tin học của tôi rất kém. Tôi chưa biết làm thế nào để link sách được.
- Tôi vẫn còn hai câu hỏi về quang phổ H. Mong Diễn đàn cho thêm ý kiến!


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề hấp thụ fo ton cua nguyên tử H
Gửi bởi: luongvatly trong 10:16:39 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2014
Xin cung cấp link tải sách VẬT LÝ 12 của thầy Bùi Quang Hân gồm 3 tập ;
http://www.mediafire.com/view/9n7mlfw36lab89j/LY12-1.pdf
http://www.mediafire.com/view/cxdicgzek0nsjd6/LY12-2.pdf
http://www.mediafire.com/view/80f78sasgs88fda/LY12-3.pdf