Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 09:54:43 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19993



Tiêu đề: bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của bên ngoài cần giải đáp
Gửi bởi: anhhai09x trong 09:54:43 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
1. một đồng hồ quả lắc có chu kì T= 2s tại hà nội với g1 = 9.7926 m.s2 và ở nhiệt độ t1 = 10 độ c. biết hệ số nở dài của thanh treo con lắc là 2.5*10^-5 K^-1. chuyển đồng hồ vào TP HCM ở đó g2 = 9.7867 m/s2 và nhiệt độ t2 = 33 độ c/ muốn đồng hồ vẫn chạy đúng trong điều kiện mới thì phải tăng hay giảm độ dài con lắc một lượng bao nhiêu ?

2. một đồng hồ quả lắc được điều khiển bới một con lắc đơn mà thanh treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài là 2.5*10^-5 . đồng hồ chạy đúng ở t1 = 30 độ c. do sơ suất khi bảo dưỡng, người thợ đã làm thay đổi chiều dài của con lắc nên khi nhiệt độ là t2 = 20 độ c  thì mỗi ngày đêm đồng hộ chạy chậm 6.045 s. hỏi người thợ đã làm chiều dài dây con lác tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm

em cảm ơn ạ !


Tiêu đề: Trả lời: bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của bên ngoài cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:36:15 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
1. một đồng hồ quả lắc có chu kì T= 2s tại hà nội với g1 = 9.7926 m.s2 và ở nhiệt độ t1 = 10 độ c. biết hệ số nở dài của thanh treo con lắc là 2.5*10^-5 K^-1. chuyển đồng hồ vào TP HCM ở đó g2 = 9.7867 m/s2 và nhiệt độ t2 = 33 độ c/ muốn đồng hồ vẫn chạy đúng trong điều kiện mới thì phải tăng hay giảm độ dài con lắc một lượng bao nhiêu ?


em cảm ơn ạ !
Đây là một cách, ngoài ra có thể dùng công thức tính nhanh để làm ha.
Ở HN: [tex]l_1=\frac{g_1T^2}{4\pi ^2}[/tex]
Ở SG:
nhiệt độ thay đổi  [tex]\Rightarrow[/tex]  chiều dài thay đổi [tex]l_1'=l_1(1+\alpha (33-10))[/tex] Với [tex]\alpha = 2,5. 10^{-5}[/tex]
Để đồng hồ chạy đúng thì: [tex]l_2=\frac{g_2T^2}{4\pi ^2}[/tex]

Vậy cần giảm chiều dài: [tex]\Delta l=l_1'-l_2=l_1(1+\alpha(33-10))-\frac{g_2T^2}{4\pi ^2}[/tex]

Lưu ý: Nếu tính ra [tex]\Delta l>0[/tex] thì cần giảm, nếu [tex]\Delta l<0[/tex] thì cần tăng nhé.  ~O)









Tiêu đề: Trả lời: bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của bên ngoài cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:55:59 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014

2. một đồng hồ quả lắc được điều khiển bới một con lắc đơn mà thanh treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài là 2.5*10^-5 . đồng hồ chạy đúng ở t1 = 30 độ c. do sơ suất khi bảo dưỡng, người thợ đã làm thay đổi chiều dài của con lắc nên khi nhiệt độ là t2 = 20 độ c  thì mỗi ngày đêm đồng hộ chạy chậm 6.045 s. hỏi người thợ đã làm chiều dài dây con lác tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm

em cảm ơn ạ !
[tex]\frac{\Delta T}{T}.86500=6,045 (s) \Rightarrow\frac{\Delta T}{T}=...[/tex] (1)
Lại có:

[tex]\frac{\Delta T}{T}=\frac{\Delta l}{2l}+\alpha\frac{(20-30)}{2}[/tex] (2)

Thay (1) vào (2) [tex]\Rightarrow \frac{\Delta l}{l}=...[/tex] ~O)

Lưu ý: nếu kết quả >0 chiều dài tăng, nếu <0 chiều dài giảm.