Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luanqn18 trong 11:15:18 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19987Tiêu đề: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: luanqn18 trong 11:15:18 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 1.[tex]U^{238}_{92}[/tex] sau nhiều lần phóng xạ [tex]\alpha[/tex] và [tex]\beta ^{-}[/tex] biến thành [tex]Pb^{206}_{82}[/tex].Cho biết chu kì bán rã của quá trình biến đổi này là T.Giả sử ban đầu có một mẫu urani không có chi.Ở thời điểm hiện tại,cứ 10 nguyên tử urani trong mẫu có 5 nguyên tử chì.Tuổi của mẫu chất urani là?
Đáp án 0,585T

Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: luanqn18 trong 11:55:12 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
bài 1 đã giải xong mọi người giải giúp mình bài 2 nha :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: habilis trong 12:03:28 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm
Bài 2 dùng H = [tex]H_{0}*2^{\frac{-t}{T}}[/tex]
Nhưng mà đáp án hình như không đúng bạn ơi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: luanqn18 trong 12:18:19 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm
Bài 2 dùng H = [tex]H_{0}*2^{\frac{-t}{T}}[/tex]
Nhưng mà đáp án hình như không đúng bạn ơi.
mình cũng chả hiểu nữa mình cũng làm ra 847 năm mà đáp án lại là 1793 năm  :-[


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: habilis trong 12:33:14 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm
Bài 2 dùng H = [tex]H_{0}*2^{\frac{-t}{T}}[/tex]
Nhưng mà đáp án hình như không đúng bạn ơi.
mình cũng chả hiểu nữa mình cũng làm ra 847 năm mà đáp án lại là 1793 năm  :-[
Đáp án theo đề ah? Hay là đáp án sai?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: luanqn18 trong 12:37:39 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm
Bài 2 dùng H = [tex]H_{0}*2^{\frac{-t}{T}}[/tex]
Nhưng mà đáp án hình như không đúng bạn ơi.
mình cũng chả hiểu nữa mình cũng làm ra 847 năm mà đáp án lại là 1793 năm  :-[
Đáp án theo đề ah? Hay là đáp án sai?
đáp án theo đề chắc đúng ó bạn :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: habilis trong 12:41:43 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm
Bài 2 dùng H = [tex]H_{0}*2^{\frac{-t}{T}}[/tex]
Nhưng mà đáp án hình như không đúng bạn ơi.
mình cũng chả hiểu nữa mình cũng làm ra 847 năm mà đáp án lại là 1793 năm  :-[
Đáp án theo đề ah? Hay là đáp án sai?
đáp án theo đề chắc đúng ó bạn :D
Vậy bạn coi lại đề cho kĩ xem. Theo đáp án thì 0.8 mới đúng chứ không phải 0.9


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: luanqn18 trong 12:47:25 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
nếu đề nhầm thì trong đề làm gì có 2 đáp án như vậy... :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: habilis trong 12:49:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
nếu đề nhầm thì trong đề làm gì có 2 đáp án như vậy... :(
2 đáp án là sao hở bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: luanqn18 trong 01:02:54 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
 :D khó giải thích quá :) mà thôi chắc bài này nhầm đề ó


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về vật lý hạt nhân
Gửi bởi: timtoi trong 07:42:00 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Bài 1.[tex]U^{238}_{92}[/tex] sau nhiều lần phóng xạ [tex]\alpha[/tex] và [tex]\beta ^{-}[/tex] biến thành [tex]Pb^{206}_{82}[/tex].Cho biết chu kì bán rã của quá trình biến đổi này là T.Giả sử ban đầu có một mẫu urani không có chi.Ở thời điểm hiện tại,cứ 10 nguyên tử urani trong mẫu có 5 nguyên tử chì.Tuổi của mẫu chất urani là?
Đáp án 0,585T

Bài 2.Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gõ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn (cùng khối lượng cùng loại).Chu kì bán rã là 5570 năm.Tuổi của món đồ cổ ấy là?
Đáp án 1793 năm
Bài 1 : bạn xem cách nay xem: số hạt Pb tạo ra = số hạt U phân rã => delta N(U) = N(Pb) = 5 => No = 10 + 5 = 15 => 5 = 15.(1 - 2^_t/T) => t = ...T