Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:35:23 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19984Tiêu đề: bài toán tìm lực tác dụng lên mặt bàn cần giúp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:35:23 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2014
một vật A có khối lượng m1 = 1 kg nối với vật B có m2 = 4.1 kg bằng lò xo nhẹ có K = 625 N/m. hệ mặt trên bàn nằm ngang sao cho B nằm trên mặt bàn và trục lò xo luôn thẳng đứng. kéo A ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 1.6 cm rồi buông nhẹ thì thấy A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. lấy g = 9.8 m/s2. lực tác dụng lên mặt bàn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu ?

em cảm ơn ạ !


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tìm lực tác dụng lên mặt bàn cần giúp !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:11:44 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
một vật A có khối lượng m1 = 1 kg nối với vật B có m2 = 4.1 kg bằng lò xo nhẹ có K = 625 N/m. hệ mặt trên bàn nằm ngang sao cho B nằm trên mặt bàn và trục lò xo luôn thẳng đứng. kéo A ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 1.6 cm rồi buông nhẹ thì thấy A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. lấy g = 9.8 m/s2. lực tác dụng lên mặt bàn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu ?

em cảm ơn ạ !

Tiêu đề bài toán chưa đúng.

Tại VTCB lò xo nén: [tex]\Delta l_0=\frac{m_Ag}{k}=1,568cm[/tex]
A = 1,6cm

Lực tác dụng lên mặt bàn lớn nhất khi vật ở biên dưới; trọng lực của B và lực đàn hồi đều hướng xuống : [tex]F_m_a_x=P_B+k(1,568+1,6).10^-^2[/tex]

Lực tác dụng lên mặt bàn nhỏ nhất khi vật ở biên trên; trọng lực của B hướng xuống, lực đàn hồi hướng lên : [tex]F_m_i_n=P_B-k(1,6-1,568).10^-^2[/tex]