Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 11:13:15 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19980Tiêu đề: sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:13:15 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em 2 bài này

Bài 1. Sóng ngang lan truyền  dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục Ox. Tốc độ truyền sóng là [tex]v=1(m/s)[/tex]. Điểm M trên sợi dây ở thời điểm t dao động theo phương trình [tex]u_{M}=cos(100 \pi t-\frac{\pi}{6})cm[/tex]. Hệ số góc của tiếp tuyến tại M ở thời điểm [tex]t=0[/tex] là?
[tex]A.0,64[/tex]          [tex]B.1.57[/tex]          [tex]C.57.5[/tex]          [tex]D.1[/tex]


Bài 2. Sóng có tần số [tex]f=20(Hz)[/tex] truyền trên mặt thoáng nằm ngang của chất lỏng với tốc độ truyền sóng [tex]v=2(m/s)[/tex], gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M, N thuộc mặt thoáng, nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau [tex]22,5(cm)[/tex]. Biết điểm M nằm gần nguồn hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Sau thời điểm đó, khoảng thời gian ngắn nhất để điểm M hạ xuống thấp nhất là?

Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:11:59 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em 2 bài này

Bài 1. Sóng ngang lan truyền  dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục Ox. Tốc độ truyền sóng là [tex]v=1(m/s)[/tex]. Điểm M trên sợi dây ở thời điểm t dao động theo phương trình [tex]u_{M}=cos(100 \pi t-\frac{\pi}{6})cm[/tex]. Hệ số góc của tiếp tuyến tại M ở thời điểm [tex]t=0[/tex] là?
[tex]A.0,64[/tex]          [tex]B.1.57[/tex]          [tex]C.57.5[/tex]          [tex]D.1[/tex]Bước sóng 2 cm

Phương trình sóng tại điểm N cách M một đoạn x ( theo chiều truyền sóng ) : [tex]u_{N}=cos(100 \pi t-\frac{\pi}{6}-2\pi \frac{x}{2})cm[/tex]

Thay t  = 0 vào phương trình ta được : [tex]u_{N}=cos(\frac{\pi}{6}+2\pi \frac{x}{2})cm[/tex]

Lấy đạo hàm theo biến số x : [tex]u'_{N}= - \pi sin(\frac{\pi}{6}+ \pi x)cm[/tex]

Thay x = 0 vào ta được hệ số góc tiếp tuyến cần tìm : [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:25:22 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em 2 bài này


Bài 2. Sóng có tần số [tex]f=20(Hz)[/tex] truyền trên mặt thoáng nằm ngang của chất lỏng với tốc độ truyền sóng [tex]v=2(m/s)[/tex], gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M, N thuộc mặt thoáng, nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau [tex]22,5(cm)[/tex]. Biết điểm M nằm gần nguồn hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Sau thời điểm đó, khoảng thời gian ngắn nhất để điểm M hạ xuống thấp nhất là?


Bước sóng : 10 cm

Dao động tại N chậm pha hơn tại M một lượng : [tex]\frac{2\pi MN}{\lambda } = 2 \pi + \frac{\pi }{4}[/tex]

Vẽ vecto quay ta có vào thời điểm N hạ xuống thấp nhất ( xem là li độ của N cực tiểu ) vecto quay biểu diễn cho DĐ tại N nằm dọc theo trục hoành và hướng theo chiều âm của trục ; vecto quay biểu diễn cho DĐ tại M nằm dưới trục hoành và hợp với chiều âm của trục hoành một góc [tex] \frac{\pi }{4}[/tex].

Vậy thời điểm cần tìm sau thời điểm nói trên :  [tex]\frac{7T}{8} = \frac{7}{8f} = \frac{7}{160} s[/tex]


Tiêu đề: giao thoa sóng
Gửi bởi: shiro trong 10:55:49 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2014
]nhờ m.n giúp mih bài này vs

trong thí nghiệm giao thoa sóng ,hai nguồn kết hợp cùng pha A,B cách nhau 24,5 cm. tốc độ truyền sóng là 0,6m/s .tần sô dao động hai nguồn A,B là 10Hz. (C) là đường tròn tâmO trên mặt nước vs O là trung điểm AB
Bán kính R= 16cm. trên (C) có bao nhiêu điểm giao động cực đại ?Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:09:29 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
]nhờ m.n giúp mih bài này vs

trong thí nghiệm giao thoa sóng ,hai nguồn kết hợp cùng pha A,B cách nhau 24,5 cm. tốc độ truyền sóng là 0,6m/s .tần sô dao động hai nguồn A,B là 10Hz. (C) là đường tròn tâmO trên mặt nước vs O là trung điểm AB
Bán kính R= 16cm. trên (C) có bao nhiêu điểm giao động cực đại ?(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/r180/10344207_485105698286541_1678190865296069330_o.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: shiro trong 10:40:44 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
]nhờ m.n giúp mih bài này vs

trong thí nghiệm giao thoa sóng ,hai nguồn kết hợp cùng pha A,B cách nhau 24,5 cm. tốc độ truyền sóng là 0,6m/s .tần sô dao động hai nguồn A,B là 10Hz. (C) là đường tròn tâmO trên mặt nước vs O là trung điểm AB
Bán kính R= 16cm. trên (C) có bao nhiêu điểm giao động cực đại ?(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/r180/10344207_485105698286541_1678190865296069330_o.jpg)
cho minh hỏi nếu mà hai nguồn nằm trong đường tròn, thì các điểm nằm trc nguồn nhưng vẫ trong giới hạn đường tròn có xét ko ?