Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zzgokuzz trong 09:31:00 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19978Tiêu đề: Chiếu ánh sáng qua tấm kinh thử tinh
Gửi bởi: zzgokuzz trong 09:31:00 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2014
 Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt trên một tấm thủy tinh nằm ngang ( góc tới nhỏ) một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai áng sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia ló ra khỏi mặt dưới:
A. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song
B. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm vàng và chùm chàm song song với nhau nhưng ko song song với chùm tới
C.gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm vàng và chùm chàm song song với nhau và song song với chùm tới
D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần
Giải thích giúp em vì sao luôn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Chiếu ánh sáng qua tấm kinh thử tinh
Gửi bởi: cuongthich trong 07:22:33 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2014
Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt trên một tấm thủy tinh nằm ngang ( góc tới nhỏ) một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai áng sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia ló ra khỏi mặt dưới:
A. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song
B. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm vàng và chùm chàm song song với nhau nhưng ko song song với chùm tới
C.gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm vàng và chùm chàm song song với nhau và song song với chùm tới
D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần
Giải thích giúp em vì sao luôn ạ
đáp án C
tán sắc as qua bản thủy tinh thì góc ló bằng góc tới nên chùm tia ló song song với nhau và song song với chùm tia tới