Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 09:29:39 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19973Tiêu đề: bài toán con lắc lò xo cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 09:29:39 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2014
một con lắc lò xo có k=20N/m và vật nặng m=100g.Từ vị trí cân bằng kéo vật 1 đoạn 6cm rồi truyền vận tốc 20 căn 14 cm/s hướng về vị trí cân bằng.biết rằng hệ số ma sát giữa vật và măt phẳng ngang là 0,4.Lấy g=10m/s2.Tính vận tốc cực đại sau khi truyền vận tốc.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán con lắc lò xo cần giải đáp.
Gửi bởi: cuongthich trong 07:27:24 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2014
một con lắc lò xo có k=20N/m và vật nặng m=100g.Từ vị trí cân bằng kéo vật 1 đoạn 6cm rồi truyền vận tốc 20 căn 14 cm/s hướng về vị trí cân bằng.biết rằng hệ số ma sát giữa vật và măt phẳng ngang là 0,4.Lấy g=10m/s2.Tính vận tốc cực đại sau khi truyền vận tốc.
HD em tự tính
biên độ ban đầu của vật :[tex]A=\omega \sqrt{A^{2}-x^{2}}[/tex]
độ giảm biên độ trong 1/4 chu kì đầu [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex]
vận tốc cưc đại của vật đạt trong nữa chu kì đầu tiên [tex]v_{max}=\omega (A-x_{0})[/tex]