Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: 0922387672 trong 01:28:46 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19956Tiêu đề: Bài quang khó tính toán về hệ thấu kính :(
Gửi bởi: 0922387672 trong 01:28:46 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2014
Xét hai thấu kính hội tụ giống nhau O1 và O2 có cùng trục chính như hình vẽ. Khoảng cách giữa vật sáng nhỏ AB với màn M là 82 cm, thấu kính O2 cách màn 40 cm. Dịch chuyển O1 theo trục chính, tha chỉ tìm thấy một vị trí của O1 cho ảnh của AB rõ nét trên màn.
a/ Tính tiêu cự các thấu kính
b/ Dịch chuyển O1 ra xa vật. Hỏi Ò phải dịch chuyển trong phạm vi nào để vẫn cho ảnh của AB rõ nét trên màn?
(Chú thích: AB -> O1 -> O2 -> Màn M)


Tiêu đề: Trả lời: Bài quang khó tính toán về hệ thấu kính :(
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:25:33 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2014
Xét hai thấu kính hội tụ giống nhau O1 và O2 có cùng trục chính như hình vẽ. Khoảng cách giữa vật sáng nhỏ AB với màn M là 82 cm, thấu kính O2 cách màn 40 cm. Dịch chuyển O1 theo trục chính, tha chỉ tìm thấy một vị trí của O1 cho ảnh của AB rõ nét trên màn.
a/ Tính tiêu cự các thấu kính
b/ Dịch chuyển O1 ra xa vật. Hỏi Ò phải dịch chuyển trong phạm vi nào để vẫn cho ảnh của AB rõ nét trên màn?
(Chú thích: AB -> O1 -> O2 -> Màn M)
Câu 2 trong đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai (2013-2014) => Chuyển Box cho phù hợp

Lưu ý: Nhắc nhở lần sau đọc kỹ QUY ĐỊNH khi đăng bài

   - Mục đích đăng bài???


(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps98e94077.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps98e94077.png.html)


Tiêu đề: Trả lời: Bài quang khó tính toán về hệ thấu kính :(
Gửi bởi: expressco145 trong 03:16:24 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
xem cái này nhớ lại hồi đi học ghê