Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhuongLinh096 trong 09:34:22 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19939Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xo khó....
Gửi bởi: PhuongLinh096 trong 09:34:22 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có k=100N/m, đầu dưới móc vật m=100g. Từ VTCB kéo vật xuống dưới sao cho lò xo giãn 3cm rồi truyền cho vật vận tốc [tex]20\pi \sqrt{3}[/tex]cm/s hướng lên. Trong khoảng thời gian [tex]\frac{1}{4}[/tex] kể từ khi truyền vận tốc, quãng đường vật đi được là:
A. 2,54cm B.4cm C. 5,46cm D. 7,28cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo khó....
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:21:13 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có k=100N/m, đầu dưới móc vật m=100g. Từ VTCB kéo vật xuống dưới sao cho lò xo giãn 3cm rồi truyền cho vật vận tốc [tex]20\pi \sqrt{3}[/tex]cm/s hướng lên. Trong khoảng thời gian [tex]\frac{1}{4}[/tex] kể từ khi truyền vận tốc, quãng đường vật đi được là:
A. 2,54cm B.4cm C. 5,46cm D. 7,28cm
Bài đăng sai QUY ĐỊNH

- Không rõ mục đích đăng bài.

Vui lòng đọc kỹ QUY ĐỊNH khi viết bài

Topic bị KHÓA.   ho:)