Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ChicharitoHernandez trong 12:44:30 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19932Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: ChicharitoHernandez trong 12:44:30 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
Cho hai nguồn sóng kết hợp đồng pha S1 và S2 tạo ra hệ giao thoa sóng trên mặt nước. Xét đường tròn tâm S1 bán kính S1S2. M1 và M2 lần lượt là cực đại giao thoa nằm trên đường tròn, xa S2 nhất và gần S2 nhất. Biết M1S2 - M2S2 = 12cm và S1S2 = 10cm. Trên mặt nước có bao nhiêu đường cực tiểu ?
A. 2                                   B. 3                              C. 4                             D. 5


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 04:06:39 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
M2S1-M2S2=kB (B là bước sóng)
M1S1-M1S2=-kB
lấy hai vế pt trừ di cho nhau ta có M1S2-M2S2=2kB=12 suy ra kB=6
mà k=[S1S2/B]   ( [] là phần nguyên)
suy ra S1S2/B-1<k<S1S2/B+1 suy ra S1S2-B<6<S1S2+B suy ra 4<B suy ra k=6/B<6/4 mà k nguyên suy ra k=1 suy ra B=6cm suy ra số cực tiểu là 4