Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ChicharitoHernandez trong 12:14:48 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19930Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều có phần tử biến thiên cần giải đáp
Gửi bởi: ChicharitoHernandez trong 12:14:48 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
1. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp. Khi R = R1 thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là lớn nhất và bằng P1 = 250 W. Điều chỉnh R = R2 thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là lớn nhất và bằng P2 = 500 W. Khi R = R1 thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch bằng ?
A. 400W                                 B. 385W                                  C. 500W                                D. 450W


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều có phần tử biến thiên cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:50:17 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014
1. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp. Khi R = R1 thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là lớn nhất và bằng P1 = 250 W. Điều chỉnh R = R2 thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là lớn nhất và bằng P2 = 500 W. Khi R = R1 thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch bằng ?
A. 400W                                 B. 385W                                  C. 500W                                D. 450W

HD:
Khi [tex]R=R_1\Rightarrow P_R_{max}=\frac{U^2}{2(R_1+r)}=250\Rightarrow R_1+r=\frac{U^2}{500}[/tex]  (1)
Khi [tex]R=R_2\Rightarrow P_{max}=\frac{U^2}{2Z_L}=500\Rightarrow Z_L=\frac{U^2}{1000}[/tex]  (2)

Khi [tex]R=R_1\Rightarrow P=\frac{U^2}{(R_1+r)^2+Z_L^2}(R_1+r)[/tex]  (3)

Thế (1)(2) vào(3): [tex]\Rightarrow P=\frac{U^2}{(\frac{U^2}{500})^2+(\frac{U^2}{1000})^2}.\frac{U^2}{500}=400(W)[/tex]   ~O)


P/S: Phần nhờ giúp đỡ đưa vào phần nội dung.  Đọc kỹ QUY ĐỊNH khi viết bài. ho:)