Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 2649533 trong 11:57:27 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19929Tiêu đề: Bài tập Cơ học 12 khó, mọi người giúp em với !!!
Gửi bởi: 2649533 trong 11:57:27 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2014
1/ Hai vật A và B có cùng khối lượng 1kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xò có độ cứng K = 100 N/m, Tại nới có gia tốc trọng trường g = 10m/s^2, lấy π^2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở VTCB người ta đốt sợi dây nối 2 vật, Vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Hỏi lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa 2 vật bằng bao nhiêu?
 A/ 20cm                     B/ 80cm                  C/ 70cm                 D/ 50cm

2/ Một vật khối lượng M được treo trên trần nhà bằng sợi dây nhẹ không dãn. Phía dưới vật M có gắn một lò xo nhẹ độ cứng K, đầu còn lại của lò xo gắn vật m, khối lương m = 0,5.M, tại VTCB vật m làm lò xo dãn một đoạn là ∆l. Từ VTCB của vật m ta kéo vật m xuống một đoạn dài nhất có thể mà vẫn đảm bảo vật m dao động điều hòa. Hỏi lực căng F lớn nhất của dây treo giữa M và trần là bao nhiêu?
A/ F = 3K.∆l              B/ F = 6K.∆l               C/ F = 4K.∆l                D/ F = 5K.∆l

3/ Một vật có khối lượng m1 = 1.25 kg mắc vào lò xo nhẹ độ cứng  K = 200N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngan có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3.75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8cm, Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Hỏi sau khi vật m2 tách khỏi m1 thì vật m1 sẽ dao động điều hòa với biên độ là bao nhiêu?
A/ 8cm            B/ 24cm            C/4cm              D/ 2cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Cơ học 12 khó, mọi người giúp em với !!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:21:59 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
1/ Hai vật A và B có cùng khối lượng 1kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xò có độ cứng K = 100 N/m, Tại nới có gia tốc trọng trường g = 10m/s^2, lấy π^2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở VTCB người ta đốt sợi dây nối 2 vật, Vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Hỏi lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa 2 vật bằng bao nhiêu?
 A/ 20cm                     B/ 80cm                  C/ 70cm                 D/ 50cm


Câu 5.
Tại VTCB O của AB lò xo dãn [tex]\Delta l_{0}: (m_{A}+m_{B})g=k\Delta l_{0}[/tex]
Sau khi dây đứt, VTCB O' cuả A lò xo dãn [tex]\Delta l_{0}': m_{A}g=k\Delta l_{0}'[/tex]
Biên độ dao động của vật A là: [tex]A= \Delta l_{0}-\Delta l_{0}'[/tex]
Tại thời điểm đốt dây vật A đang ở vị trí biên dưới, sau khoảng thời gian [tex]T_{A}/2[/tex] vật A lên đến biên trên là vị trí cao nhất, do đó [tex]S_{A}=2A[/tex]
Cũng trong khoảng thời gian t = [tex]T_{A}/2[/tex] vật B rơi được [tex]S_{B}=\frac{gt^{2}}{2}[/tex]
Vậy khoảng cách giữa A và B là [tex]L = S_{A}+ l + S_{_{B}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Cơ học 12 khó, mọi người giúp em với !!!
Gửi bởi: ngochocly trong 09:43:05 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
Câu 2:  :D
(Bạn nên tìm kiếm trước khi đăng bài nha.)
Vật m còn dao dông thì lựcx căng T phải lớn hơn hoặc bằng 0. ĐK là T=P-Fd >=0
[tex]Mg-k(A-\Delta l)\geq 0[/tex]
do M=2m, mg=k[tex]\Delta l[/tex]
[tex]\Rightarrow Fd\leq P\Rightarrow k(A-\Delta l)\leq 2mg=2k\Delta l\Rightarrow Amax=3\Delta l[/tex]
[tex]Tmax=Mg+k(Amax+\Delta l)=2k\Delta l+k.4\Delta l=6k\Delta l[/tex]