Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hyunkelcmnq trong 08:01:50 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19921Tiêu đề: baì tập điên xoay chiều(giản đồ vectơ) khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 08:01:50 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2014
Câu 22:  Một cuộn dây có R o và độ tự cảm L được mắc vào nguồn điện xoay chiều có u = 200 căn2 cos( 100t) V. Thì I = 5A và lệch pha so với u một góc 60o . Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch x thì I 2 = 3A và độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch x là 90o
. 1 Tính Ro và Z L?   A: R = 20 Ω; Z L = 20 Ω  B: R = 20 3Ω; Z L = 20 Ω  C: R = 20 Ω; Z L = 20 3 Ω  D: R = 30 Ω; Z L = 20 3 Ω 

2 P tiêu thụ trên đoạn mạch x? A: P = 415,7W B: 480 W C: 253W D: 356W

3 Biết x gồm hai trong ba phần tử R,L,C mắc nối tiếp. Tính giá trị của hai phần tử đó? A: R = 46 Ω; Z C = 26,6 Ω B: R = 26,6 Ω; Z C = 46 Ω  C: R = 50 Ω; Z L = 26,6 Ω  D: R = 46 Ω; Z L = 26,6 Ω

Mọi nguoi giải giup minh voi nhe mih ko the tinh duoc P...


Tiêu đề: Trả lời: baì tập điên xoay chiều(giản đồ vectơ) khó cần giải đáp
Gửi bởi: ngochocly trong 10:15:22 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2014
Mod xóa bài trên giúp nha! :P  [Done] ph.dnguyennam
Bạn xem hình vẽ.
Z1=U/I1=40
Z2=U/I2=200/3

1. R0=Z1.cosPi/3=20
    ZL=R0.tanPi/3=20v3
2. cos[tex]\alpha[/tex]=Z1/Z2
=>[tex]\beta=\Pi/3-\alpha[/tex]
   [tex]P_{X}=UI_{2}cos\beta -RI_{2}^{2}=415.7[/tex]
3. Hình vẽ cho thấy X gồm C và R
    R=Px/I^2~~46
    ZCx=R.tanPi/6 ~~26.6


Tiêu đề: Trả lời: baì tập điên xoay chiều(giản đồ vectơ) khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 09:48:44 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
Bạn ơi mìh ko hiểu tại sao px lại ra như thế kia


Tiêu đề: Trả lời: baì tập điên xoay chiều(giản đồ vectơ) khó cần giải đáp
Gửi bởi: ngochocly trong 10:00:36 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
Bạn ơi mìh ko hiểu tại sao px lại ra như thế kia
Pmach=(R0+R)I^2=[tex]P_{Ro}[/tex]+[tex]P_{X}[/tex]
=>Px=Pmach-[tex]P_{Ro}[/tex]
(p/s: Sửa  này lại xíu nha:
2.    [tex]P_{X}=UI_{2}cos\beta -R_{0}I_{2}^{2}=415.7[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: baì tập điên xoay chiều(giản đồ vectơ) khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 06:50:14 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
Ok cam on pn nhe