Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Poyon trong 06:06:47 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19920Tiêu đề: Vật lý đòn bẩy kết hợp với lực FA
Gửi bởi: Poyon trong 06:06:47 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2014
Một chiếc cốc rỗng được treo vào điểm A cố định của một đòn bẩy nhẹ đòn bẩy cân bằng khi treo một quả nặng tại điểm B ở phía bên kia của trục quay l1=OB=10cm, đổ đầy nước vào cốc thì phải dịch chuyển quả nặng tới điểm C với l2=OC=20cm, đổ đầy glyxeerin vào cốc thì phải dịch chuyển quả nặng tới điểm D với l3=OD=22,6cm
a.Xác định khối lượng riêng D1 của gly biết nước D0=1g/cm3
b. thay gly bằng dầu hỏa thì phải dịch chuyển quả nặng tới vị trí nào để đòn bẩy cân bằng(D2=D dầu = 0,8g/cm3)