Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: black lotus trong 11:48:51 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19919Tiêu đề: Bài dao động cơ hay
Gửi bởi: black lotus trong 11:48:51 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2014
Bài 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng như hình vẽ . Cho K = 100N/m
. Hai vật nhỏ coi như chất điểm  có khối lượng m1 = m2 = 100g được nối
 với nhau bằng dây mảnh . Bỏ qua khoảng cách giữa chúng  và sức cản
 môi trường .Lấy g = 10m/s2  và [tex]\pi ^{2}=10[/tex]. Biết h = [tex]\frac{4,9}{18}(m)[/tex] .Tại thời điểm
 t = 0 , cắt đứt tức thời dây nối 2 vật.
a.   Khi vật m2 chạm sàn  thì vật  m1 đi được quãng đường bao nhiêu ,
đang đi  xuống hay đi lên ?
b.   Hai vật có “gặp nhau”  không ? Nếu“gặp nhau”  , hãy tìm những thời
 điểm hai vật “gặp nhau” . Coi vật m2 va chạm tuyệt đối đàn hồi với sàn.
mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn mọi người trước!