Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: namlun96 trong 11:11:40 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19912Tiêu đề: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: namlun96 trong 11:11:40 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2014
đầu O của 1 sợi dây đàn hồi thẳng và rất dài dao động theo phương vuông góc với sợi dây với tần số 4Hz và biên độ 2cm. Sóng tạo ra trên dây lan truyền với tốc độ 4m/s. Xét điểm M nằm trên sợi dây và cách đầu O 1 đoạn OM=220cm. Điểm trên dây dao động ngược pha với O và gần M nhất thì cách M 1 đoạn bao nhiêu? giúp tôi vs


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:39 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2014
đầu O của 1 sợi dây đàn hồi thẳng và rất dài dao động theo phương vuông góc với sợi dây với tần số 4Hz và biên độ 2cm. Sóng tạo ra trên dây lan truyền với tốc độ 4m/s. Xét điểm M nằm trên sợi dây và cách đầu O 1 đoạn OM=220cm. Điểm trên dây dao động ngược pha với O và gần M nhất thì cách M 1 đoạn bao nhiêu? giúp tôi vs
Điểm ngược pha với O: [tex]d=(k+0,5).\lambda[/tex]
xét điểm M: d=220 ==> k=1,7 ==> điểm ngược pha nguồn là k=1 và k=2 điểm gần M hơn là điểm có k=2
==> d=250 vậy điểm gần M nhất là 30