Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ngọc Anh trong 04:36:11 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19909Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:36:11 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2014
Xin các thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài tập này với ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Một photon có năng lượng 1,79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của phôtn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số photon có thể thu được sau đó, theo phương của photon tới. Hãi chỉ ra đáp số sai?
A. x = 3
B. x = 2
C. x = 1
D. x = 0


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 06:20:45 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2014
Xin các thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài tập này với ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Một photon có năng lượng 1,79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của phôtn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số photon có thể thu được sau đó, theo phương của photon tới. Hãi chỉ ra đáp số sai?
A. x = 3
B. x = 2
C. x = 1
D. x = 0
Đáp án của câu hỏi này là D. x=0.
Với giải thích là: Giả sử 2 nguyên từ ở TTCB. khi photon bay qua, bị 1 nguyên tử hấp thụ. Nhưng do thời gian tồn tại rất ngắn nên nguyên tử này lại sẽ phát xạ 1 photon có năng lượng chính bằng photon đã hấp thụ. do đó x>=1.

Tuy nhiên: Chú vẫn không đồng tình với đáp án này. Vì dựa trên câu hỏi là "Gọi x là số photon có thể thu được sau đó, theo phương của photon tới."
Như vậy: giả thử rằng nguyên tử sau khi hấp thụ phát ra photon đó thì nó có thể phát xạ mọi hướng! chứ đâu cùng phương ban đầu? do đó x vẫn có thể = 0 chứ hixhix

Có lẽ nhờ thầy THẠNH và thầy ĐIỀN QUANG tư vấn giúp chú, cháu mình bé nhĩ.  :-\Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:21:14 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2014
Xin các thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài tập này với ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Một photon có năng lượng 1,79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của phôtn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số photon có thể thu được sau đó, theo phương của photon tới. Hãi chỉ ra đáp số sai?
A. x = 3
B. x = 2
C. x = 1
D. x = 0
Đáp án của câu hỏi này là D. x=0.
Với giải thích là: Giả sử 2 nguyên từ ở TTCB. khi photon bay qua, bị 1 nguyên tử hấp thụ. Nhưng do thời gian tồn tại rất ngắn nên nguyên tử này lại sẽ phát xạ 1 photon có năng lượng chính bằng photon đã hấp thụ. do đó x>=1.

Tuy nhiên: Chú vẫn không đồng tình với đáp án này. Vì dựa trên câu hỏi là "Gọi x là số photon có thể thu được sau đó, theo phương của photon tới."
Như vậy: giả thử rằng nguyên tử sau khi hấp thụ phát ra photon đó thì nó có thể phát xạ mọi hướng! chứ đâu cùng phương ban đầu? do đó x vẫn có thể = 0 chứ hixhix

Có lẽ nhờ thầy THẠNH và thầy ĐIỀN QUANG tư vấn giúp chú, cháu mình bé nhĩ.  :-\Cảm ơn chú nhiều ạ!  :D