Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dientudl trong 11:37:15 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19907Tiêu đề: bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: dientudl trong 11:37:15 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp bài tập sau:

Hạt nhân poloni (A=210;Z=84) phóng xạ anpha tạo thành hạt nhân chì. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hủy hoàn toàn 0.01g poloni.

cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: cuongthich trong 11:54:57 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp bài tập sau:

Hạt nhân poloni (A=210;Z=84) phóng xạ anpha tạo thành hạt nhân chì. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hủy hoàn toàn 0.01g poloni.

cảm ơn mọi người!
HD em tự tính
 năng lượng tỏa ra khi phân hủy một hạt Po là [tex]\Delta E=(m_{Po}-m_{\alpha }-m_{Pb}).c^2[/tex]
số hạt Po trong 0.01g [tex]N=\frac{m}{A}N_{A}[/tex]
vậy năng lương tỏa ra khi phân hủy hết 0,01g là [tex]E=\Delta E.N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: dientudl trong 10:06:45 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2014
Nhưng Thưa Thầy đề bài không cho khối lượng của các chất thì sao mính tính năng lượng tỏa ra khi phân hủy một hạt được ạ? E cảm ơn Thầy.