Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: caphas trong 09:46:17 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19906Tiêu đề: Bài tập về gia tốc và số vòng quay của electron
Gửi bởi: caphas trong 09:46:17 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
BÀI 1: Nguyên tử Hidro đang ở trạng thái bình thường nếu bị kích thích bằng một năng lượng dentaE=12,75eV, hỏi:
a/ Electron sẽ chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bao nhiêu?
b/Trong điều kiện kích thích đó suy ra vận tốc và gia tốc của electron trên quỹ đạo dừng?
c/ Từ trạng thái kích thích đó electron sẽ dịch chuyển về trạng thái ban đầu.Hỏi nó có thể phát ra bao nhiêu vạch quang phổ? Tính bước sóng của các vạch?

BÀI 2: Nguyên tử Hidro gồm 1 hạt nhân và 1 electron quay quanh nó, lực tương tác giữa hạt nhân và electron là lực Coulomb
a/ Tìm vận tốc của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính r0=5,3.10^-11. Từ đó tìm số vòng quay của electron trong 1 đơn vị thời gian.
b/Biết bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 1215 amtrong, bước sóng ngắn nhất trong dãy Banme là 3650 amtrong:
+Tìm năng lượng cần thiết để bứt e ra khỏi nguyên tử khi nó ở quỹ đạo K
+Tìm giá trị của hs R
 :])