Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 09:07:59 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19899Tiêu đề: Cần thầy cô giải đáp một câu về năng lượng liên kết của hạt nhân
Gửi bởi: phamduytung trong 09:07:59 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Năng lượng liên kết của các hạt nhân 20Ne10;4He2;12C6 tương úng là 160,6MeV;28,28MeV;92,16MeV.Tính năng lượng tối thiểu(theo MeV)để tách một hạt 20Ne10 thành hai hạt 4He2 và hạt 12C6
A.11,9    B.10,8     C.15,5    D.7,2


Tiêu đề: Trả lời: Cần thầy cô giải đáp một câu về năng lượng liên kết của hạt nh
Gửi bởi: timtoi trong 09:31:10 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Năng lượng liên kết của các hạt nhân 20Ne10;4He2;12C6 tương úng là 160,6MeV;28,28MeV;92,16MeV.Tính năng lượng tối thiểu(theo MeV)để tách một hạt 20Ne10 thành hai hạt 4He2 và hạt 12C6
A.11,9    B.10,8     C.15,5    D.7,2
Đó là năng lượng của pư. E = 2*28,28 + 92,16 - 160,6 = -11,9MeV